Akademik Ofis - Araş. Gör. İlanları için yeni soru ve cevaplar https://akademikofis.com/index.php?qa=qa&qa_1=ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ilanlar%C4%B1 Powered by Question2Answer İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor https://akademikofis.com/index.php?qa=596&qa_1=istanbul-esenyurt-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">Araştırma Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">2. YÖK formatında özgeçmiş,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">4. 2 adet fotoğraf,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">5.Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">6.Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify">Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir.</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Akademik\nBirim&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Akademik<br style="box-sizing: border-box;">Birim</span></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Bölüm</span></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvan&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Unvan</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adet&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Adet</span></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Şartlar&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Özel Şartlar</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">ALES</span></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı Dil&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Yabancı Dil</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,2105118],&quot;Arial Narrow&quot;,7]]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,164,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış\nolmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Halkla İlişkiler ve Reklamcılık&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Halkla İlişkiler ve Reklamcılık</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,2105118],&quot;Arial Narrow&quot;,7]]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,164,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış\nolmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Duyuru Başlama Tarihi</span></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Son Başvuru Tarihi</span></td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılı Sınav Giriş Tarihi&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Yazılı Sınav Giriş Tarihi</span></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sınav Giriş Yeri / Saati&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Sınav Giriş Yeri / Saati</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,22,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama “Nihai\nDeğerlendirme” Tarihi&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Sonuç Açıklama “Nihai<br style="box-sizing: border-box;">Değerlendirme” Tarihi</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,42,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlanın Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarih\n(23 Aralık 2020)&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">İlanın Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarih<br style="box-sizing: border-box;">(23 Aralık 2020)</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,59,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 30. gün\nmesai bitimi.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 30. gün<br style="box-sizing: border-box;">mesai bitimi.</td><td colspan="3" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd mmmm yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44223}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">27 Ocak 2021</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;01 Şubat\n2021&quot;}" style="box-sizing:border-box">01 Şubat<br style="box-sizing: border-box;">2021</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,33,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yer: İlgili Fakülte Sekreterliği\nSaat: 13:00&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Yer: İlgili Fakülte Sekreterliği<br style="box-sizing: border-box;">Saat: 13:00</td><td data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd mmmm yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44235}" style="box-sizing:border-box">08 Şubat 2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="2" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(21 Ocak 2021)&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">(21 Ocak 2021)</td><td colspan="3" rowspan="1" style="box-sizing:border-box"></td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=596&qa_1=istanbul-esenyurt-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor Wed, 23 Dec 2020 17:53:04 +0000 Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 Araştırma görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=586&qa_1=karadeniz-teknik-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;bir &nbsp;sınavdan &nbsp;bu &nbsp;puan &nbsp;muadili &nbsp;bir &nbsp;puan &nbsp;almış &nbsp;olmak &nbsp;gerekir. &nbsp;Merkezi &nbsp;sınav &nbsp;muafiyetinden &nbsp;yararlanmayı &nbsp;talep &nbsp;edenlerin &nbsp;ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- &nbsp;Ön &nbsp;değerlendirme &nbsp;ve &nbsp;nihai &nbsp;değerlendirme &nbsp;aşamalarında &nbsp;lisans mezuniyeti &nbsp;notunun &nbsp;hesaplanmasında &nbsp;kullanılan &nbsp;4'lük &nbsp;ve &nbsp;5'lik not &nbsp;sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 5 - Doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6- İlan edilen kadrolara başvuran adayların sınav, atama ve lisansüstü eğitimleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda &nbsp;Uygulanacak &nbsp;Merkezi &nbsp;Sınav &nbsp;ile &nbsp;Giriş &nbsp;Sınavlarına &nbsp;İlişkin &nbsp;Usul &nbsp;ve &nbsp;Esaslar &nbsp;Hakkında &nbsp;Yönetmeliğin &nbsp;15. &nbsp;maddesi &nbsp;çerçevesinde &nbsp;ve &nbsp;“Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">MUAFİYETLER</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. Başvurular <a href="http://aydes.ktu.edu.tr/" rel="nofollow">http://aydes.ktu.edu.tr/</a> adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU SİSTEMİNE</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">EKLENECEK BELGELER</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- Özgeçmiş.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Bir adet vesikalık fotoğraf. 4- Nüfus cüzdan fotokopisi.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi. 6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7- Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) 9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">NOT:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- &nbsp;Belgelerin &nbsp;onaylı &nbsp;olması &nbsp;zorunlu &nbsp;değildir. &nbsp;Atamaya &nbsp;hak &nbsp;kazanan &nbsp;adaylardan, &nbsp;atama &nbsp;öncesi &nbsp;belgelerin &nbsp;asıllarının &nbsp;veya &nbsp;onaylı &nbsp;hali &nbsp;istenecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- &nbsp;Sonuçlar &nbsp;(Ön &nbsp;Değerlendirme &nbsp;Sonuçları &nbsp;ve &nbsp;Nihai &nbsp;Değerlendirme &nbsp;Sonuçları) &nbsp;Üniversitemiz &nbsp;web &nbsp;sitesinde &nbsp;(www.ktu.edu.tr) &nbsp;ilan &nbsp;edilecek &nbsp;olup,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44188}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">23.12.2020</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44202}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">06.01.2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44214}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">18.01.2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44228}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">01.02.2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44235}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">08.02.2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN NO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN NO</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM DALI&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM DALI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO UNVANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO UNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DER&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DER</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADEDİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADEDİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:206}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">206</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fak.</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası İlişkiler&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uluslararası İlişkiler</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Devletler Hukuku&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Devletler Hukuku</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş.Gör</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası Güvenlik ve Terör alanında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uluslararası Güvenlik ve Terör alanında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır)</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:207}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">207</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik-Elektronik Mühendisliği&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik-Elektronik Mühendisliği</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik Tesisleri&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik Tesisleri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş.Gör</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:128,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama alanında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama\nyapılacaktır)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama alanında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama<br style="box-sizing: border-box;">yapılacaktır)</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=586&qa_1=karadeniz-teknik-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 23 Dec 2020 17:44:50 +0000 Süleyman Demirel Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=582&qa_1=s%C3%BCleyman-demirel-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(89, 88, 89); text-align: center;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></h3><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim &nbsp;Üyesi &nbsp;Dışındaki &nbsp;Öğretim &nbsp;Elemanı &nbsp;Kadrolarına &nbsp;Yapılacak &nbsp;Atamalarda &nbsp;Uygulanacak Merkezi &nbsp;Sınav &nbsp;ile &nbsp;Giriş &nbsp;Sınavlarına &nbsp;İlişkin &nbsp;Usul &nbsp;ve &nbsp;Esaslar &nbsp;Hakkında &nbsp;Yönetmeliği’nin &nbsp;ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öncelikli alan araştırma görevlisi alınacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1 - Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3 - Özgeçmiş</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4 - Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve &nbsp; &nbsp;öğrenci &nbsp; &nbsp;belgelerinin &nbsp; &nbsp;onaylı &nbsp; &nbsp;sureti &nbsp; &nbsp;(Yabancı &nbsp; &nbsp;yükseköğretim &nbsp; &nbsp;kurumu &nbsp; &nbsp;mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6 &nbsp;- &nbsp;Lisans &nbsp;Transkripti &nbsp;(onaylı) &nbsp;(4’lük &nbsp;ve &nbsp;5’lik &nbsp;not &nbsp;sisteminin &nbsp;100’lük &nbsp;not &nbsp;sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8 - Yabancı Dil Belgesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9 - İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 10 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlk Başvuru &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 22/12/2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 05/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 08/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Giriş &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 12/01/2021 Nihai Sonuç Açıklanma &nbsp; &nbsp; : 14/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ÖNEMLİ NOTLAR:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1 - Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2 &nbsp;- &nbsp;Başvuran &nbsp;adaylar &nbsp;ile &nbsp;atanmaya &nbsp;hak &nbsp;kazanan &nbsp;adayların &nbsp;durumları &nbsp;Üniversitemizin internet adresinde (<a href="https://w3.sdu.edu.tr/" rel="nofollow">https://w3.sdu.edu.tr/</a>) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6 &nbsp;- &nbsp;Postadaki &nbsp;gecikmelere, &nbsp;eksik &nbsp;bilgi &nbsp;ve &nbsp;belge &nbsp;ile &nbsp;intikal &nbsp;eden &nbsp;başvurulara &nbsp;ve &nbsp;gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7 &nbsp;- &nbsp;İstenilen &nbsp;belgelerde &nbsp;gerçeğe &nbsp;aykırı &nbsp;beyanda &nbsp;bulunduğu &nbsp;tespit &nbsp;edilenlerin &nbsp;sınavı geçersiz &nbsp;sayılacak &nbsp;ve &nbsp;atamaları &nbsp;yapılmayacaktır. &nbsp;Bunların &nbsp;atamaları &nbsp;yapılmış &nbsp;olsa &nbsp;dahi &nbsp;iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8 - İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10 &nbsp;- &nbsp;e-Devlet &nbsp;Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan &nbsp;alınan &nbsp;kare &nbsp;kodlu &nbsp;mezun &nbsp;belgesi &nbsp;ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca &nbsp; sorgulanarak &nbsp; ön &nbsp; değerlendirme &nbsp; ve &nbsp; değerlendirme &nbsp; aşamalarında &nbsp; bu &nbsp; belgelerin kullanılabileceği, &nbsp;ancak &nbsp;atanmaya &nbsp;hak &nbsp;kazanılması &nbsp;halinde &nbsp;diploma, &nbsp;mezuniyet &nbsp;belgesi &nbsp;veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">11 - Bu kadrolara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası, Öğretim Üyesi &nbsp;Dışındaki &nbsp;Öğretim &nbsp;Elemanı &nbsp;Kadrolarına &nbsp;Yapılacak &nbsp;Atamalarda &nbsp;Uygulanacak &nbsp;Merkezi Sınav &nbsp;ile &nbsp;Giriş &nbsp;Sınavlarına &nbsp;İlişkin &nbsp;Usul &nbsp;ve &nbsp;Esaslar &nbsp;Hakkında &nbsp;Yönetmeliğin &nbsp;15 &nbsp;inci &nbsp;maddesi &nbsp;ile "Öncelikli &nbsp;Alanlardaki &nbsp;Araştırma &nbsp;Görevlisi &nbsp;Kadrolarına &nbsp;Atananların &nbsp;Lisansüstü &nbsp;Eğitimleri &nbsp;İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">12 - Bu kadroya atanacak araştırma görevlisi ilan özel şartında belirtilen alan konusunda yetiştirilecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;S. N&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">S. N</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Birimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Birimi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ABD/ASD/PRG&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ABD/ASD/PRG</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Unvanı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Der.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Der.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ad.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ad.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPuan Türü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES<br style="box-sizing: border-box;">Puan Türü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yab. Dil&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yab. Dil</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Şartlar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Özel Şartlar</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}{&quot;1&quot;:13,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kimya</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizikokimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizikokimya</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}{&quot;1&quot;:21,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli\nAlan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli<br style="box-sizing: border-box;">Alan)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sayısal&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sayısal</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mikro ve Nanoteknoloji alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mikro ve Nanoteknoloji alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Enerji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Enerji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}{&quot;1&quot;:10,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.\n(Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.<br style="box-sizing: border-box;">(Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sayısal&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sayısal</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Teorisi ve Dinamiği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Teorisi ve Dinamiği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}{&quot;1&quot;:10,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.\n(Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.<br style="box-sizing: border-box;">(Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sayısal&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sayısal</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Hukuk&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Özel Hukuk</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ticaret Hukuku&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ticaret Hukuku</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eşit Ağırlık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eşit Ağırlık</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:6}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=582&qa_1=s%C3%BCleyman-demirel-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Tue, 22 Dec 2020 11:36:12 +0000 Gebze Teknik Üniversitesi 13 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=581&qa_1=teknik-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <h3 style="text-align:center">Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:<br>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI</h3><h3 style="text-align:center"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Öğretim &nbsp; &nbsp;Üyesi &nbsp; &nbsp;Dışındaki &nbsp; &nbsp;Öğretim &nbsp; &nbsp;Elemanı &nbsp; &nbsp;Kadrolarına &nbsp; &nbsp;Yapılacak &nbsp; &nbsp;Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi/öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Duyuru Başlama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 07.01.2021</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 14.01.2021</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Giriş Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 21.01.2021</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuç Açıklama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 28.01.2021</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Tipi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Şahsen\Posta</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi &nbsp; &nbsp; : www.gtu.edu.tr Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 6) :</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) &nbsp;a) &nbsp;657 &nbsp;sayılı &nbsp;Devlet &nbsp;Memurları &nbsp;Kanununun &nbsp;48 &nbsp;inci &nbsp;maddesinde &nbsp;belirtilen &nbsp;şartları taşımak,</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul &nbsp;edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) &nbsp; Meslek &nbsp; yüksekokullarının &nbsp; Yükseköğretim &nbsp; Kurulu &nbsp; tarafından &nbsp; belirlenen &nbsp; uzmanlık alanlarındaki &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadroları &nbsp;hariç &nbsp;olmak &nbsp;üzere &nbsp;üniversite &nbsp;ve &nbsp;yüksek &nbsp;teknoloji enstitüleri, &nbsp;senato &nbsp;kararıyla, &nbsp;bu Yönetmelikte &nbsp;belirlenen &nbsp;ALES &nbsp;ve &nbsp;yabancı &nbsp;dil &nbsp;puan &nbsp;barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3) &nbsp;Ön &nbsp;değerlendirme &nbsp;ve &nbsp;nihai &nbsp;değerlendirme &nbsp;aşamalarında &nbsp;lisans &nbsp;mezuniyeti &nbsp;notunun</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not &nbsp;sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği&nbsp;Yükseköğretim &nbsp; Kurulu &nbsp; kararıyla &nbsp; belirlenir. &nbsp; Diğer &nbsp; not &nbsp; sistemlerinin &nbsp; 100’lük &nbsp; not &nbsp; sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4) Adaylarda, yabancı dille &nbsp;eğitim ve &nbsp;öğretim yapılan &nbsp;programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille &nbsp;ilgili &nbsp;kadrolara &nbsp;yapılacak &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;atamaları &nbsp;ile &nbsp;4/11/1981 &nbsp;tarihli &nbsp;ve &nbsp;2547 &nbsp;sayılı Yükseköğretim &nbsp;Kanununun &nbsp;5 &nbsp;inci &nbsp;maddesinin &nbsp;birinci &nbsp;fıkrasının &nbsp;(ı) &nbsp;bendi &nbsp;uyarınca &nbsp;zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam &nbsp; edilecek &nbsp; öğretim &nbsp; görevlisi &nbsp; atamalarında, &nbsp; en &nbsp; az &nbsp; bir &nbsp; dilde &nbsp; Yükseköğretim &nbsp; Kurulu tarafından &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;merkezi &nbsp;yabancı &nbsp;dil &nbsp;sınavından &nbsp;en &nbsp;az &nbsp;80 &nbsp;puan &nbsp;veya &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5) &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;kurumları, &nbsp;bu &nbsp;Yönetmeliğe &nbsp;tabi &nbsp;öğretim &nbsp;elemanı &nbsp;kadro &nbsp;ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Özel Şartlar 1 (ilgili Yönetmelik Madde 7):</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) &nbsp; Yükseköğretim &nbsp; kurumlarında &nbsp; tıpta &nbsp; uzmanlık &nbsp; ve &nbsp; tıpta &nbsp; yan &nbsp; dal &nbsp; uzmanlık &nbsp; eğitimi yapmakta &nbsp; &nbsp;olan &nbsp; &nbsp;tabip &nbsp; &nbsp;veya &nbsp; &nbsp;uzman &nbsp; &nbsp;tabip &nbsp; &nbsp;araştırma &nbsp; &nbsp;görevlileri, &nbsp; &nbsp;uzmanlık &nbsp; &nbsp;eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4) &nbsp; Meslek &nbsp; yüksekokullarının &nbsp; Yükseköğretim &nbsp; Kurulu &nbsp; tarafından &nbsp; belirlenen &nbsp; uzmanlık alanlarındaki &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadrolarına &nbsp;başvuracak &nbsp;adaylarda &nbsp;en &nbsp;az &nbsp;tezli &nbsp;yüksek &nbsp;lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Özel Şartlar 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Üniversitemiz &nbsp; Senatosunun &nbsp; 16/07/2020 &nbsp; tarih &nbsp; ve &nbsp; 2020/15-11 &nbsp; sayılı &nbsp; Kararı &nbsp; uyarınca,</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.&nbsp; &nbsp;:</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İstenilen Belgeler (Araştırma Görevlisi kadroları için)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Not: &nbsp; &nbsp;Adaylar, &nbsp; &nbsp;Üniversitemizce &nbsp; &nbsp;Eş &nbsp; &nbsp;Zamanlı &nbsp; &nbsp;Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. &nbsp;Birden &nbsp;Fazla &nbsp;Kadroya &nbsp;Başvuruda &nbsp;Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-e &nbsp; Devlet &nbsp; Kapısı &nbsp; (www.turkiye.gov.tr)'dan &nbsp; Alınan &nbsp; Kare Kodlu &nbsp;Mezuniyet &nbsp;Belgesi, &nbsp;Öğrenci &nbsp;Belgesi &nbsp;ve &nbsp;Adli &nbsp;Sicil Kaydı &nbsp; Belgelerinin &nbsp; Doğruluğu &nbsp; Teyit &nbsp; Edilmek &nbsp; Şartıyla Geçerli Olabilecektir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, e-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) Özgeçmiş</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3) Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7) Lisans Not Transkripti (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10) Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">11) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">12) Adli Sicil Kaydı Belgesi</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İstenilen Belgeler (Öğretim Görevlisi kadroları için)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Not: Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-e &nbsp; Devlet &nbsp; Kapısı &nbsp; (www.turkiye.gov.tr)'dan &nbsp; Alınan &nbsp; Kare Kodlu &nbsp;Mezuniyet &nbsp;Belgesi, &nbsp;Öğrenci &nbsp;Belgesi &nbsp;ve &nbsp;Adli &nbsp;Sicil Kaydı &nbsp; Belgelerinin &nbsp; Doğruluğu &nbsp; Teyit &nbsp; Edilmek &nbsp; Şartıyla Geçerli Olabilecektir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, e-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) Özgeçmiş</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3) Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4) Lisans Not Transkripti (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7) Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9) Doktora Mezuniyet Belgesi (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10) Tecrübe Belgesi (Onaylı) 11)Pedagojik Formasyon Belgesi (Onaylı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">12) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">13) Adli Sicil Kaydı Belgesi</span></h3><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; font-size:16px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İLAN NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FAKÜLTE/ENSTİTÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KADRO UNVANI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KADRO SAYISI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KADRO DERECESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ALES PUANI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YDS\EŞ DEĞERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖZEL ŞARTLAR</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201201</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomühendislik Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomalzeme Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomühendislik veya Biyoteknoloji Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201202</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomühendislik Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomekanik Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomedikal Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak ve Fen Bilimleri Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201203</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Harita Mühendisliği Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ölçme Tekniği Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğretim Görevlisi (Uygulamal<br>ı Birim)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">65</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Harita, Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla<br>alanında en az 3(üç) yıl tecrübe sahibi olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201204</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">65</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu<br>olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201205</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Temel Bilimler Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">65</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik Bölümü ve Biyoloji Bölümü mezunu olmak; Hücre Biyolojisi alanında yüksek lisans yapıyor<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201206</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Temel Bilimler Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Geometri Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">65</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Matematik Bölümü veya Matematik Mühendisliği<br>Bölümü lisans Mezunu olmak.<br>Matematik, Matematik Mühendisliği veya Geometri Anabilim<br>Dalları'nda yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201207</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Rektörlük</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yabancı Diller Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı (*), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(*), İngiliz Dil Bilimi(*), İngilizce Mütercim Tercümanlık(*) veya Çeviribilim (İngilizce) (*) bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans veya yüksek lisans eğitiminden sonra, Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.<br>(*) Pedagojik formasyona sahip olmak şartı<br>aranır.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201208</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Savunma Teknolojileri Enstitüsü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">65</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümü yüksek<br>lisans (tezli) öğrencisi olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201209</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Nanoteknoloji Enstitüsü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Lisans derecesini Kimya Mühendisliği bölümünden almış olmak. Kimya Mühendisliğinde tezli yüksek lisans (ders<br>aşamasında) yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20201210</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoteknoloji Enstitüsü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoteknoloji Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">65</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; Biyomühendislik veya Biyoteknoloji Anabilim<br>Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=581&qa_1=teknik-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Tue, 22 Dec 2020 11:35:19 +0000 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=567&qa_1=teknoloji-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ:</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan Başvuru Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;21 Aralık 2020 Pazartesi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">21 Aralık 2020 Pazartesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;4 Ocak 2021 Pazartesi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4 Ocak 2021 Pazartesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;11 Ocak 2021 Pazartesi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">11 Ocak 2021 Pazartesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Giriş Sınavı Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Giriş Sınavı Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;19 - 20 Ocak 2021 Salı - Çarşamba&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">19 - 20 Ocak 2021 Salı - Çarşamba</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;01 Şubat 2021 Pazartesi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">01 Şubat 2021 Pazartesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi</td><td colspan="4" data-sheets-hyperlink="http://www.sivas.edu.tr/" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.sivas.edu.tr/&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="http://www.sivas.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">https://www.sivas.edu.tr/</a></td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="12" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:17,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM / ANABİLİM\nDALI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM / ANABİLİM<br style="box-sizing: border-box;">DALI</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO UNVANI&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO UNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN ŞARTLARI&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN ŞARTLARI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:12,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YABANCI DİL\nPUANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YABANCI DİL<br style="box-sizing: border-box;">PUANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES PUANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES PUANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:16,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SINAV TARİHİ VE\nSAATİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SINAV TARİHİ VE<br style="box-sizing: border-box;">SAATİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarım Bilimleri ve Teknoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarım Bilimleri ve Teknoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bitkisel Üretim ve Teknolojileri/ Bitki Yetiştiriciliği ve Fizyolojisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bitkisel Üretim ve Teknolojileri/ Bitki Yetiştiriciliği ve Fizyolojisi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:210,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri veya Bahçe Bitkileri veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda ya da Tarım Bilimleri Anabilim Dalı programlarında tezli yüksek lisans ya\nda doktora yapıyor olmak.&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri veya Bahçe Bitkileri veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda ya da Tarım Bilimleri Anabilim Dalı programlarında tezli yüksek lisans ya<br style="box-sizing: border-box;">da doktora yapıyor olmak.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;19.01.2021\nSalı 11:00&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">19.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Salı 11:00</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Havacılık ve Uzay Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Havacılık ve Uzay Bilimleri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uzay Mühendisliği / Uydu ve Uzay Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uzay Mühendisliği / Uydu ve Uzay Bilimleri</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:345,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, lisans mezunu olmak ve bu bölümlerde ya da Yapay Zeka, Robotik Mühendisliği, Kontrol ve Kumanda, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı programlarında tezli yüksek\nlisans ya da doktora yapıyor olmak.&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, lisans mezunu olmak ve bu bölümlerde ya da Yapay Zeka, Robotik Mühendisliği, Kontrol ve Kumanda, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı programlarında tezli yüksek<br style="box-sizing: border-box;">lisans ya da doktora yapıyor olmak.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;19.01.2021\nSalı 14:00&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">19.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Salı 14:00</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Doğa Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik ve Doğa Bilimleri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği / Kontrol ve Bilgisayar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği / Kontrol ve Bilgisayar</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:268,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak. İlgili bölümde ya da Yapay Zeka, Robotik Mühendisliği, Kontrol ve Kumanda, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı programlarında tezli yüksek\nlisans ya da doktora yapıyor olmak.&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak. İlgili bölümde ya da Yapay Zeka, Robotik Mühendisliği, Kontrol ve Kumanda, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı programlarında tezli yüksek<br style="box-sizing: border-box;">lisans ya da doktora yapıyor olmak.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;20.01.2021\nÇarşamba 11:00&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">20.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Çarşamba 11:00</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı Diller Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yabancı Diller Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı Diller Bl. / Yabancı Diller ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yabancı Diller Bl. / Yabancı Diller ABD</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:126,&quot;2&quot;:{&quot;2&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16711680},&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:128,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:178,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans\nyapmış olmak..&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans<br style="box-sizing: border-box;">yapmış olmak..</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:80}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">80</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70 (Sözel)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70 (Sözel)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;20.01.2021\nÇarşamba\n14:00&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">20.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Çarşamba<br style="box-sizing: border-box;">14:00</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuruda İstenilen Belgeler</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) Başvuru Dilekçesi (<a href="https://personel.sivas.edu.tr" rel="nofollow">https://personel.sivas.edu.tr</a> ‘den temin edilebilir)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) Özgeçmiş</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3) Nüfus cüzdan fotokopisi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi veya kare kodlu e-Devlet çıktısı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5) Lisans transkript belgesi fotokopisi veya kare kodlu e-Devlet çıktısı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6) ALES Belgesi veya kare kodlu e-Devlet çıktısı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7) Yabancı Dil Belgesi veya kare kodlu e-Devlet çıktısı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8) Lisansüstü öğrenci ya da doktora öğrencisi olduğuna dair belge veya kare kodlu e-Devlet çıktısı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10) Fotoğraf (3 Adet) Açıklamalar:</span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=567&qa_1=teknoloji-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Mon, 21 Dec 2020 07:45:54 +0000 Yalova Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi Alacak. https://akademikofis.com/index.php?qa=564&qa_1=yalova-%C3%BCniversitesi-8-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru başlangıç tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru başlangıç tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44186}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">21.12.2020</td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru şekli&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru şekli</td><td colspan="5" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şahsen veya posta ile&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şahsen veya posta ile</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son başvuru tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son başvuru tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44200}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">04.01.2021</td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuçların ilan edileceği internet adresi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuçların ilan edileceği internet adresi</td><td colspan="5" data-sheets-hyperlink="http://www.yalova.edu.tr/" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;www.yalova.edu.tr&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="http://www.yalova.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">www.yalova.edu.tr</a></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön değerlendirme açıklama tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön değerlendirme açıklama tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44208}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">12.01.2021</td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru yeri ve Adresi&quot;}" rowspan="3" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru yeri ve Adresi</td><td colspan="5" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,35,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,132,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE\nBAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA Tel. : 0226 815 58 11-0226 815 5807\nFaks : 0226 815 58 14)&quot;}" rowspan="3" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE<br style="box-sizing: border-box;">BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA Tel. : 0226 815 58 11-0226 815 5807<br style="box-sizing: border-box;">Faks : 0226 815 58 14)</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Giriş sınav tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Giriş sınav tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44214}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">18.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nihai değerlendirme tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nihai değerlendirme tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44218}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">22.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN NO&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN NO</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM/ANASANAT DALI VEYA PROG.&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM/ANASANAT DALI VEYA PROG.</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÜNVANI&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÜNVANI</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DER.&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DER.</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADEDİ&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADEDİ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;GENEL ŞARTLAR&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">GENEL ŞARTLAR</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN ŞARTLARI&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN ŞARTLARI</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YAB.DİL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YAB.DİL</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Endüstri Mühendisliği&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Endüstri Mühendisliği</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yöneylem Araştırması ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yöneylem Araştırması ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,90,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde tezli\nyüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde tezli<br style="box-sizing: border-box;">yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Termodinamik ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Termodinamik ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,86,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği Bölümünde tezli\nyüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği Bölümünde tezli<br style="box-sizing: border-box;">yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">3</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat ve Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat ve Tasarım Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Grafik Tasarımı&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Grafik Tasarımı</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Grafik Tasarımı ASD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Grafik Tasarımı ASD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,146,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı lisans mezunu olmak. Görsel İletişim Tasarımı veya İletişim Sanatları Bölümünde tezli Yüksek lisans\nyapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı lisans mezunu olmak. Görsel İletişim Tasarımı veya İletişim Sanatları Bölümünde tezli Yüksek lisans<br style="box-sizing: border-box;">yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat ve Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat ve Tasarım Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık ASD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık ASD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık Bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık Bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Bilimleri Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Antrenörlük Eğitimi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Antrenörlük Eğitimi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hareket ve Antreman Bilimleri ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hareket ve Antreman Bilimleri ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Bilimleri Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rekreasyon&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rekreasyon</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rekreasyon ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rekreasyon ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,171,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakülteleri’nin Rekreasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Rekreasyon veya Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda tezli\nyüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakülteleri’nin Rekreasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Rekreasyon veya Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda tezli<br style="box-sizing: border-box;">yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Bilimleri Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Yöneticiliği&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Yöneticiliği</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Yöneticiliği ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Yöneticiliği ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:8}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">8</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisat&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisat</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisat Teorisi ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisat Teorisi ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:80}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">80</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ekonometri bölümü lisans mezunu olmak. Ekonometri alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ekonometri bölümü lisans mezunu olmak. Ekonometri alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=564&qa_1=yalova-%C3%BCniversitesi-8-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 21 Dec 2020 07:41:02 +0000 TED Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=526&qa_1=ted-%C3%BCniversitesi-2-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği Bölümü&quot;}" style="box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box">2</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 70&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 60&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 60</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,11,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,69,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adayların;\n-“Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\&quot; lisans mezunu olmaları,\n-Ankara’daki üniversitelerin birinde “Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, İntereaktif Bilişim Sistemleri” alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Adayların;<br style="box-sizing: border-box;">-“Bilgisayar Mühendisliği Bölümü" lisans mezunu olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">-Ankara’daki üniversitelerin birinde “Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, İntereaktif Bilişim Sistemleri” alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,24,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,97,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan tarihi: 17.12.2020\nSon Başvuru Tarihi: 04.01.2021 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 07.01.2021\nGiriş Sınavı Tarihi:11.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2021&quot;}" style="box-sizing:border-box">İlan tarihi: 17.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Son Başvuru Tarihi: 04.01.2021 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 07.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Giriş Sınavı Tarihi:11.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılım Mühendisliği Bölümü&quot;}" style="box-sizing:border-box">Yazılım Mühendisliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 70&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 60&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 60</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,11,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,69,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adayların;\n-“Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” lisans mezunu olmaları,\n-Ankara’daki üniversitelerin birinde “Bilgisayar Mühendisliği” alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Adayların;<br style="box-sizing: border-box;">-“Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” lisans mezunu olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">-Ankara’daki üniversitelerin birinde “Bilgisayar Mühendisliği” alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,24,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,97,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan tarihi: 17.12.2020\nSon Başvuru Tarihi: 04.01.2021 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 07.01.2021\nGiriş Sınavı Tarihi:11.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2021&quot;}" style="box-sizing:border-box">İlan tarihi: 17.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Son Başvuru Tarihi: 04.01.2021 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 07.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Giriş Sınavı Tarihi:11.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2021</td></tr></tbody></table><p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">stenen Belgeler:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1.Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2.Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4.Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5.1 Adet Vesikalık Fotoğraf</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6.Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7.Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8.Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi</span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=526&qa_1=ted-%C3%BCniversitesi-2-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Thu, 17 Dec 2020 09:13:09 +0000 Atatürk Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=519&qa_1=atat%C3%BCrk-%C3%BCniversitesi-19-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Analitik Kimya</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Analitik Kimya bilim dalında veya Temel Eczacılık Bilimleri anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EDEBİYAT FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Türk Halk Edebiyatı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Türk Halk Edebiyatı veya Türk Halk Bilimi alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FEN FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Genel Biyoloji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Biyoloji bölümü mezunu olup, Genel Biyoloji bilim dalında veya Biyoloji anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Atom ve Molekül Fiziği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Fizik bölümü mezunu olup, Atom ve Molekül Fiziği veya Fizik anabilim<br>dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anasanat Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Resim</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Resim Bölümü mezunu olup, Resim bilim dalında veya Resim anasanat<br>dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim dalında veya Hemşirelik anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor<br>olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yönetim Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu ve Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezunu olup, Yönetim Bilimleri bilim dalında veya Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu ve Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının herhangi birinde<br>lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yöneylem<br>(ÖNCELİKLİ ALAN)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sağlık Ekonomisi alanında doktora yapıyor<br>olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İLAHİYAT FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hadis</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Hadis bilim dalında veya Temel İslam Bilimleri anabilim<br>dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Türkçe Eğitimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Türkçe Eğitimi mezunu olup, Türkçe Eğitimi anabilim dalında lisansüstü<br>eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sosyal Bilgiler Eğitimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Sosyal Bilgiler Eğitimi mezunu<br>olup, Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi<br>(ÖNCELİKLİ ALAN)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Eğitimde Dijitalleşme alanında doktora yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hidrolik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Hidrolik bilim dalında veya İnşaat Mühendisliği anabilim dalında<br>lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Çocuk Gelişimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olup, Çocuk Gelişimi bilim dalında veya Çocuk Gelişimi anabilim dalında<br>lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIP FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıbbi Farmakoloji<br>(ÖNCELİKLİ ALAN)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve<br>Aşı alanında doktora yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ZİRAAT FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyometri ve Genetik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Zootekni Bölümü mezunu olup, Biyometri ve Genetik bilim dalında veya Zootekni anabilim dalında lisansüstü eğitim<br>yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fitopatoloji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakültelerin Bitki Koruma Bölümü mezunu olup, Fitopatoloji bilim dalında veya Bitki Koruma anabilim dalında lisansüstü eğitim<br>yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hayvan Yetiştirme (ÖNCELİKLİ ALAN)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doktora yapıyor olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">VETERİNER FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro<br>Unvanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adedi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Veterinerlik Anatomisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arş. Gör.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veterinerlik Anatomisi bilim dalında veya Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor<br>olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=519&qa_1=atat%C3%BCrk-%C3%BCniversitesi-19-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 16 Dec 2020 16:58:29 +0000 Düzce Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=501&qa_1=d%C3%BCzce-%C3%BCniversitesi-2-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">BAŞVURU</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Başvuru Tarihleri: 14.12.2020 - 28.12.2020 tarihleri arasındadır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Ön Değerlendirme Sonuçları 30.12.2020 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Giriş Sınavları 06.01.2021 tarihinde saat 14:00‘de başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 08.01.2021 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- Başvuru için gereken evraklar;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Dilekçe (www.personel.duzce.edu.tr adresinden ulaşabilir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e-Devlet çıktısı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir. 6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,14,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLANA ÇIKILAN\nAKADEMİK BİRİM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLANA ÇIKILAN<br style="box-sizing: border-box;">AKADEMİK BİRİM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM\nDALI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM<br style="box-sizing: border-box;">DALI</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,5,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPUANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES<br style="box-sizing: border-box;">PUANI</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,8,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YABANCI\nDİL PUANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YABANCI<br style="box-sizing: border-box;">DİL PUANI</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN ŞARTI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN ŞARTI</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İslam Tarihi ve Sanatları&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İslam Tarihi ve Sanatları</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi ve dengi okul mezunu olup Siyer-i Nebi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi ve dengi okul mezunu olup Siyer-i Nebi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Orman Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Orman Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,7,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Peyzaj\nMimarlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Peyzaj<br style="box-sizing: border-box;">Mimarlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Peyzaj Tasarımı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Peyzaj Tasarımı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,73,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu, Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans mezunu ve\nSürdürülebilir Akıllı Şehirler alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu, Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans mezunu ve<br style="box-sizing: border-box;">Sürdürülebilir Akıllı Şehirler alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=501&qa_1=d%C3%BCzce-%C3%BCniversitesi-2-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 14 Dec 2020 14:47:54 +0000 Düzce Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=498&qa_1=d%C3%BCzce-%C3%BCniversitesi-4-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">BAŞVURU</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1-Başvuru Tarihleri: 14.12.2020 - 28.12.2020 tarihleri arasındadır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2-Başvurular &nbsp;ilana &nbsp;çıkılan &nbsp;birimlere &nbsp;şahsen &nbsp;veya &nbsp;posta &nbsp;ile &nbsp;yapılacak &nbsp;olup, &nbsp;süresi &nbsp;içinde &nbsp;yapılmayan &nbsp;başvurular, &nbsp;eksik &nbsp;belgeli &nbsp;dosyalar &nbsp;ve &nbsp;yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Ön Değerlendirme Sonuçları 30.12.2020 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4-Giriş &nbsp; Sınavları &nbsp; (Sözlü &nbsp; Sınav) &nbsp; 06.01.2021 &nbsp; tarihinde &nbsp; saat &nbsp; 14:00‘de &nbsp; başvurulan &nbsp; birimlerde &nbsp; yapılacaktır. &nbsp; Sonuçlar &nbsp; 08.01.2021 &nbsp; tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5-Başvuru için gereken evraklar;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Dilekçe (www.personel.duzce.edu.tr adresinden ulaşabilir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Doktora öğrencilik belgesinin e-Devlet çıktısı.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir. 6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLANA ÇIKILAN BİRİM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLANA ÇIKILAN BİRİM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM DALI/ PROGRAM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM DALI/ PROGRAM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YABANCI DİL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YABANCI DİL</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN ŞARTI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN ŞARTI</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Orman Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Orman Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Orman Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Orman Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Havza Amenajmanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Havza Amenajmanı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;50 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İklim değişikliği alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İklim değişikliği alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Orman Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Orman Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Orman Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Orman Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;50 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İklim değişikliği alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İklim değişikliği alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kimya</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Biyokimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Biyokimya</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;50 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarla Bitkileri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarla Bitkileri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarla Bitkileri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarla Bitkileri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;50 ve Üzeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50 ve Üzeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=498&qa_1=d%C3%BCzce-%C3%BCniversitesi-4-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 14 Dec 2020 14:46:17 +0000 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=492&qa_1=k%C3%BCtahya-dumlup%C4%B1nar-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Özel şartlar</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(1) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(2) Öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadrosuna &nbsp;başvuracak &nbsp;adaylarda &nbsp;en &nbsp;az &nbsp;tezli &nbsp;yüksek &nbsp;lisans &nbsp;derecesine &nbsp;sahip &nbsp;olmak &nbsp;veya &nbsp;lisans &nbsp;ve &nbsp;yüksek &nbsp;lisans &nbsp;derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(3) Meslek &nbsp;yüksekokullarının &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;belirlenen &nbsp;uzmanlık &nbsp;alanlarındaki &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadrolarına &nbsp;başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Muafiyet:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;belirlenen &nbsp;uzmanlık &nbsp;alanlarına &nbsp;atanacak &nbsp;olanlarda, &nbsp;yükseköğretim &nbsp;kurumlarında &nbsp;öğretim &nbsp;elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(2) Meslek &nbsp;yüksekokullarının, &nbsp;bu &nbsp;Yönetmeliğin &nbsp;6 &nbsp;ncı &nbsp;maddesinin &nbsp;dördüncü &nbsp;fıkrası &nbsp;kapsamındaki &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadroları &nbsp;haricindeki &nbsp;öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(1) Adayın &nbsp;müracaat &nbsp;için &nbsp;hazırlamış &nbsp;olduğu &nbsp;dilekçesi &nbsp;veya &nbsp;üniversitemiz &nbsp;personel &nbsp;daire &nbsp;başkanlığının &nbsp;internet &nbsp;sitesinden &nbsp;temin &nbsp;edeceği &nbsp;başvuru formu</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(3) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca&nbsp;aslının &nbsp;aynıdır &nbsp;şeklinde &nbsp;onaylanmış &nbsp;fotokopisi &nbsp;veya &nbsp;noter &nbsp;onaylı &nbsp;fotokopisi &nbsp;veya &nbsp;www.turkiye.gov.tr &nbsp;adresli &nbsp;internet &nbsp;adresinden &nbsp;alınan &nbsp;internet &nbsp;çıktısı, (Yurtdışından &nbsp;alınmış &nbsp;diplomaların &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;Başkanlığı'nca &nbsp;denkliğinin &nbsp;onaylandığını &nbsp;gösterir &nbsp;belgenin &nbsp;resmi &nbsp;kurumlarca &nbsp;aslının &nbsp;aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(11) Merkezi &nbsp;yabancı &nbsp;dil &nbsp;sınavı &nbsp;(YDS &nbsp;veya &nbsp;YÖKDİL) &nbsp;ya &nbsp;da &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu'nca &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;bir &nbsp;dil &nbsp;sınavının &nbsp;sonuç &nbsp;belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. &nbsp;İlgili &nbsp;birimlere &nbsp;yapılmayan &nbsp;veya süresi &nbsp;içinde yapılmayan &nbsp;ya &nbsp;da eksik &nbsp;belgeyle &nbsp;yapılan &nbsp;başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Takvimi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlk Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 14/12/2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 28/12/2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 04/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Giriş Sınavı Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 11/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuç Açıklama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 15/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuçlar, www.dpu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN NO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN NO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ABD/ASD/ PR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ABD/ASD/ PR</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DER.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DER.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,5,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPuan Türü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES<br style="box-sizing: border-box;">Puan Türü</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı Dil&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yabancı Dil</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BAŞVURU YERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BAŞVURU YERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/11&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/11</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Biyokimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Biyokimya</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Biyoteknoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Biyoteknoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,87,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Biyokimya veya Biyoloji bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora\nyapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Biyokimya veya Biyoloji bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora<br style="box-sizing: border-box;">yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/12&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/12</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,13,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kimya</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizikokimya&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizikokimya</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,10,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma\nGörevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma<br style="box-sizing: border-box;">Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,23,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat Fakültesi\nDekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat Fakültesi<br style="box-sizing: border-box;">Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,1842204],&quot;Arial Narrow&quot;,8]][null,27,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,42,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kimya Bölümü mezunu olmak, alanında tezli\nyüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kimya Bölümü mezunu olmak, alanında tezli<br style="box-sizing: border-box;">yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/13&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/13</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe ve Finans Yönetimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe ve Finans Yönetimi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EA 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EA 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,1842204],&quot;Arial Narrow&quot;,8]][null,454,[null,null,[null,2,1842204],&quot;Arial Narrow&quot;,8]][null,474,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Üniversitelerin Fakülte seviyesinde eğitim veren Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe-Vergi ve İşletme bölümlerinden birinden mezun olmak ve Muhasebe, Muhasebe Finansman, Muhasebe Denetim ve Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz yüksek lisans programlarından birinde\ntezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Üniversitelerin Fakülte seviyesinde eğitim veren Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe-Vergi ve İşletme bölümlerinden birinden mezun olmak ve Muhasebe, Muhasebe Finansman, Muhasebe Denetim ve Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz yüksek lisans programlarından birinde<br style="box-sizing: border-box;">tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/14&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/14</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Yazılımı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Yazılımı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,1842204],&quot;Arial Narrow&quot;,8]][null,96,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmak, bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmak, bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/15&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/15</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik- Elektronik Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik- Elektronik Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik Makineleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik Makineleri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,1842204],&quot;Arial Narrow&quot;,8]][null,64,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/16&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/16</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Konstrüksiyon ve İmalat&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Konstrüksiyon ve İmalat</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,[null,null,[null,2,1842204],&quot;Arial Narrow&quot;,8]][null,50,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,83,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora\nyapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora<br style="box-sizing: border-box;">yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/17&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/17</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Simav Teknoloji Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Simav Teknoloji Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik- Elektronik Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik- Elektronik Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektronik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektronik</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY 70&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY 70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Simav Teknoloji Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Simav Teknoloji Fakültesi Dekanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=492&qa_1=k%C3%BCtahya-dumlup%C4%B1nar-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 14 Dec 2020 14:43:43 +0000 İstanbul Okan Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=471&qa_1=istanbul-okan-%C3%BCniversitesi-6-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Belgeleri:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1. &nbsp;Başvuru &nbsp;Dilekçesi &nbsp;ve &nbsp;Formu &nbsp;(İstanbul &nbsp;Okan &nbsp;Üniversitesi &nbsp;web &nbsp;sayfasından &nbsp;temin edilecektir. www.okan.edu.tr)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4. &nbsp; Öğrenim &nbsp; Belgeleri &nbsp; (Yurtdışında &nbsp; alınan &nbsp; diplomaların &nbsp; Üniversitelerarası &nbsp; Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5. ALES Belgesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8. 2 adet fotoğraf</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Yeri:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat - Tuzla &nbsp;/ &nbsp;İSTANBUL &nbsp;adresine &nbsp;şahsen &nbsp;ya &nbsp;da &nbsp;posta &nbsp;yolu &nbsp;ile &nbsp;başvuruda &nbsp;bulunulacaktır. &nbsp;Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön &nbsp;değerlendirme &nbsp;ve &nbsp;değerlendirme &nbsp;sonuçları, &nbsp;Üniversitemizin &nbsp;web &nbsp;sitesinde &nbsp;duyurulacaktır. <a href="http://www.okan.edu.tr" rel="nofollow">http://www.okan.edu.tr</a></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 11.12.2020 - 25.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;FAKÜLTE/\nYÜKSEKOKUL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">FAKÜLTE/<br style="box-sizing: border-box;">YÜKSEKOKUL</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,13,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM/PROG./\nANABİLİM DALI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM/PROG./<br style="box-sizing: border-box;">ANABİLİM DALI</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,8,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YABANCI\nDİL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YABANCI<br style="box-sizing: border-box;">DİL</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖZEL ŞARTLAR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖZEL ŞARTLAR</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,12,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜHENDİSLİK\nFAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜHENDİSLİK<br style="box-sizing: border-box;">FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,7,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MAKİNA\nMÜHENDİSLİĞİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MAKİNA<br style="box-sizing: border-box;">MÜHENDİSLİĞİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AR.GÖR.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AR.GÖR.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,56,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği bölümünde Lisans mezunu\nolmak. Aynı alanda Doktora yapmış olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği bölümünde Lisans mezunu<br style="box-sizing: border-box;">olmak. Aynı alanda Doktora yapmış olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AR.GÖR.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AR.GÖR.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,175,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan birinden Doktora\nyapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan birinden Doktora<br style="box-sizing: border-box;">yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AR.GÖR.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AR.GÖR.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:80}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">80</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,235,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Dil Bilim bölümlerinden herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan herhangi birinden\nDoktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Dil Bilim bölümlerinden herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan herhangi birinden<br style="box-sizing: border-box;">Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,16,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İNSAN VE TOPLUM\nBİLİMLERİ FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İNSAN VE TOPLUM<br style="box-sizing: border-box;">BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜTERCİM\nTERCÜMANLIK (ÇİNCE)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜTERCİM<br style="box-sizing: border-box;">TERCÜMANLIK (ÇİNCE)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AR.GÖR.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AR.GÖR.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:80}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">80</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,55,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mütercim Tercümanlık (Çince) , Çin Dili Edebiyatı veya\nSinoloji bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan birinden doktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mütercim Tercümanlık (Çince) , Çin Dili Edebiyatı veya<br style="box-sizing: border-box;">Sinoloji bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan birinden doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BESLENME VE DİYETETİK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BESLENME VE DİYETETİK</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AR.GÖR.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AR.GÖR.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beslenme ve Diyetetik bölümü Lisans Mezunu olmak. Aynı alandan Doktora yapmış olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beslenme ve Diyetetik bölümü Lisans Mezunu olmak. Aynı alandan Doktora yapmış olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KONSERVATUVAR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KONSERVATUVAR</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜZİK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜZİK</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AR.GÖR.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AR.GÖR.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}][null,59,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Konservatuvar lisans eğitimini müzik bölümünde\nyapmış olmak ve yüksek lisans veya Sanatta Yeterliliğini müzik alanında yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Konservatuvar lisans eğitimini müzik bölümünde<br style="box-sizing: border-box;">yapmış olmak ve yüksek lisans veya Sanatta Yeterliliğini müzik alanında yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Duyuru Başlama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 11.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 25.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi &nbsp; : 29.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Giriş Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 06.01.2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuç Açıklama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 08.01.2021</span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=471&qa_1=istanbul-okan-%C3%BCniversitesi-6-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Fri, 11 Dec 2020 11:16:29 +0000 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alım ilanı https://akademikofis.com/index.php?qa=467&qa_1=ankara-sosyal-bilimler-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1.) Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e- mail adresi vs. açıkça belirtilir.)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">3.) Özgeçmiş</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">4.) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">5.) Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">6.) Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7.) ALES Belgesi</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">8.) 2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">9.) Yabancı Dil Belgesi</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">10.) Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">11.) Tez aşamasında olan adayların lisansüstü tez konularını belgeleyen onaylı tez formu</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">12.) Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">13.) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">14.) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir</span></span></span></span></p><table border="1" style="border-collapse:collapse; width:0px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; height:11.6pt; vertical-align:top; width:132px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">SON BAŞVURU TARİHİ</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:11.6pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">25.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:11.6pt; vertical-align:top; width:132px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:11.6pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">04.01.2021</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:11.6pt; vertical-align:top; width:132px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">SINAV GİRİŞ TARİHİ</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:11.6pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">11.01.2021</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:11.6pt; vertical-align:top; width:132px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:11.6pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">18.01.2021</span></span></span></span><br>&nbsp;</td></tr></tbody></table><table border="1" style="border-collapse:collapse; width:0px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İslami İlimler Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:79px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:88px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Din Psikolojisi Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:50px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">4</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:75px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">70</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:150px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyorolmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:172px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://if.asbu.edu.tr/"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt">https://if.asbu.edu.tr</span></span></span></span></a></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İslami İlimler Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:79px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Temel İslam Bilimleri Bölümü</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:88px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:50px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:66px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">5</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:75px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:54px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">70</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:150px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi veya dengi yüksek din öğretimi veren fakültelerden lisans mezunu olup, İslam Mezhepleri Tarihi alanında yüksek lisans yapıyor</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:172px"><br><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://if.asbu.edu.tr/"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt">https://if.asbu.edu.tr</span></span></span></span></a></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Siyasal Bilgiler Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:79px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi Bölümü</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:88px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:50px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:66px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">5</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:75px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:54px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:150px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:172px"><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://sbf.asbu.edu.tr/"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt">https://sbf.asbu.edu.tr</span></span></span></span></a></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:79px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Felsefe Bölümü</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:88px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:50px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:66px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">5</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:75px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:54px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">75</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:150px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Üniversitelerin Felsefe bölümü lisans mezunu olup, Felsefe alanında yüksek lisans yapıyor olmak</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:172px"><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://sbb.asbu.edu.tr/"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt">https://sbb.asbu.edu.tr</span></span></span></span></a></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sosyal ve Beşeri Bilimler</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:79px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Psikoloji Bölümü</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:88px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:50px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:66px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">6</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:75px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:54px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">75</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:150px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Üniversitelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olup, Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:172px"><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://sbb.asbu.edu.tr/"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt">https://sbb.asbu.edu.tr</span></span></span></span></a></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:79px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sosyoloji Bölümü</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:88px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sosyometri Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:50px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:66px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">6</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:93px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:75px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">80</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:54px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">75</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:150px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Üniversitelerin Sosyoloji bölümü lisans mezunu olup, Sosyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:127.65pt; vertical-align:top; width:172px"><br><span style="background-color:transparent; color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://sbb.asbu.edu.tr/">https://sbb.asbu.edu.tr</a></span></span></span></span><br>&nbsp;</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=467&qa_1=ankara-sosyal-bilimler-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Thu, 10 Dec 2020 10:30:32 +0000 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=463&qa_1=samsun-ondokuz-may%C4%B1s-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">07 Aralık 2020 tarihli ve 31327 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi (Öncelikli alan) ilanımızın açıklama kısımları yeniden düzenlenmiştir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlan olunur.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background-color:#e6e6fa; border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">ADET</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">UNVAN</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİM&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">BİRİM</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ABD/PROGRAM&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">ABD/PROGRAM</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">AÇIKLAMA</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">1</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Tıp Fakültesi</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıbbi Farmakoloji&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Tıbbi Farmakoloji</span></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Moleküler Farmakoloji, İlaç araştırmaları ve aşı alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Moleküler Farmakoloji, İlaç araştırmaları ve aşı alanında doktora yapıyor olmak</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji&quot;}" style="box-sizing:border-box">Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box">Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) alanında doktora yapıyor olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bitkisel Biyoteknoloji&quot;}" style="box-sizing:border-box">Bitkisel Biyoteknoloji</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box">Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) alanında doktora yapıyor olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çayır Mera ve Yem Bitkileri&quot;}" style="box-sizing:border-box">Çayır Mera ve Yem Bitkileri</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Organik Tarım alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box">Organik Tarım alanında doktora yapıyor olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yemler ve Hayvan Besleme&quot;}" style="box-sizing:border-box">Yemler ve Hayvan Besleme</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box">Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doktora yapıyor olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Veteriner Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Veteriner Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Moleküler Farmakoloji, İlaç araştırmaları ve aşı alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box">Moleküler Farmakoloji, İlaç araştırmaları ve aşı alanında doktora yapıyor olmak</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör. (Öncelikli alan)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş.Gör. (Öncelikli alan)</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Veteriner Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Veteriner Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Veterinerlik Zootekni&quot;}" style="box-sizing:border-box">Veterinerlik Zootekni</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="box-sizing:border-box">Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doktora yapıyor olmak</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=463&qa_1=samsun-ondokuz-may%C4%B1s-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 09 Dec 2020 11:11:51 +0000 Atılım Üniversitesi araştırma görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=459&qa_1=at%C4%B1l%C4%B1m-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Araştırma &nbsp;Görevlileri &nbsp;İçin: &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 &nbsp;puan &nbsp;veya &nbsp;eşdeğerliliği &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;bir sınavdan &nbsp;bu &nbsp;puan &nbsp;muadili &nbsp;bir &nbsp;puan &nbsp;almış &nbsp;olmak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.</span></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:206,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Üniversitelerin metalurji ve malzeme mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği veya malzeme mühendisliği ve benzeri lisans programlarından mezun olmak ve aynı alanda bir tezli yüksek lisans veya doktora\nprogramına kayıtlı olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Üniversitelerin metalurji ve malzeme mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği veya malzeme mühendisliği ve benzeri lisans programlarından mezun olmak ve aynı alanda bir tezli yüksek lisans veya doktora<br style="box-sizing: border-box;">programına kayıtlı olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=459&qa_1=at%C4%B1l%C4%B1m-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 09 Dec 2020 11:07:33 +0000 Özyeğin Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=453&qa_1=%C3%B6zye%C4%9Fin-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru İçin İstenen Belgeler:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1. Başvuru dilekçesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4. &nbsp;Öğrenim &nbsp;Belgeleri &nbsp;(Lisans &nbsp;diploması, &nbsp;Lisans &nbsp;Transkripti &nbsp;(GPA &nbsp;notu &nbsp;için &nbsp;şarttır), &nbsp;Tezli &nbsp;Yüksek &nbsp;Lisans &nbsp;diploması, &nbsp;varsa &nbsp;Doktora &nbsp;Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8. Varsa yayınların kopyası</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tescil belgesi kopyası</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Adayların &nbsp;son &nbsp;başvuru &nbsp;tarihi &nbsp;mesai &nbsp;bitimine &nbsp;kadar &nbsp;yukarıda &nbsp;belirtilen &nbsp;evrakları &nbsp;e-posta &nbsp;yoluyla &nbsp;(ik@ozyegin.edu.tr) &nbsp;ulaştırmaları &nbsp;gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (<a href="https://www.ozyegin.edu.tr" rel="nofollow">https://www.ozyegin.edu.tr</a>) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte/ Yüksekokul&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fakülte/ Yüksekokul</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölüm</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvan&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Unvan</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sayı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sayı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Aranan Şartlar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Aranan Şartlar</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,5,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPuanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES<br style="box-sizing: border-box;">Puanı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS / Eş Değeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS / Eş Değeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Takvimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan Takvimi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,35,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kamu Hukuku / Ceza Hukuku Anabilim\nDalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kamu Hukuku / Ceza Hukuku Anabilim<br style="box-sizing: border-box;">Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, iyi derecede Almanca veya İngilizce bilmek, yüksek lisans eğitimine başlamamış olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, iyi derecede Almanca veya İngilizce bilmek, yüksek lisans eğitimine başlamamış olmak</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,180,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi : 09.12.2020 Son Başvuru Tarihi : 23.12.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2020 Sınav Giriş Tarihi : 28.12.2020\nSonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2020&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi : 09.12.2020 Son Başvuru Tarihi : 23.12.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2020 Sınav Giriş Tarihi : 28.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Sonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,35,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kamu Hukuku / Ceza Hukuku Anabilim\nDalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kamu Hukuku / Ceza Hukuku Anabilim<br style="box-sizing: border-box;">Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, iyi derecede Almanca bilmek&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, iyi derecede Almanca bilmek</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,180,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi : 09.12.2020 Son Başvuru Tarihi : 23.12.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2020 Sınav Giriş Tarihi : 28.12.2020\nSonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2020&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi : 09.12.2020 Son Başvuru Tarihi : 23.12.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2020 Sınav Giriş Tarihi : 28.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Sonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,35,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Hukuk / Medeni Hukuk Anabilim\nDalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Özel Hukuk / Medeni Hukuk Anabilim<br style="box-sizing: border-box;">Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, iyi derecede İngilizce veya Almanca bilmek, Yüksek lisans eğitimine başlamamış olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, iyi derecede İngilizce veya Almanca bilmek, Yüksek lisans eğitimine başlamamış olmak</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,180,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi : 09.12.2020 Son Başvuru Tarihi : 23.12.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2020 Sınav Giriş Tarihi : 28.12.2020\nSonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2020&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi : 09.12.2020 Son Başvuru Tarihi : 23.12.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2020 Sınav Giriş Tarihi : 28.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Sonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2020</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=453&qa_1=%C3%B6zye%C4%9Fin-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 09 Dec 2020 10:59:55 +0000 Sakarya Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=428&qa_1=sakarya-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük &nbsp;not &nbsp;sistemine &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;Kararıyla &nbsp;belirlenir. &nbsp;Diğer &nbsp;not &nbsp;sistemlerinin &nbsp;100'lük &nbsp;not &nbsp;sistemine &nbsp;eşdeğerliğine &nbsp;Üniversitemiz senatosu karar verir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- &nbsp;Araştırma &nbsp;Görevlisi &nbsp;Kadroları &nbsp;"Öncelikli &nbsp;Alanlar" &nbsp;kapsamında &nbsp;olup, &nbsp;"Öncelikli &nbsp;Alanlardaki &nbsp;Araştırma &nbsp;Görevlisi &nbsp;Kadrolarına &nbsp;Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olacaklardır."</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Başvuru Formu ( <a href="http://www.ilan.sakarya.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.ilan.sakarya.edu.tr/</a> adresinden ulaşılabilir.) 2- Özgeçmiş</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6- Mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7- Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için) 8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">C) SINAV TAKVİMİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi : 07.12.2020&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi : 07.12.2020</td><td colspan="5" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Giriş Sınavı Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Giriş Sınavı Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;: 04.01.2021&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">: 04.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi : 21.12.2020&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi : 21.12.2020</td><td colspan="5" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;: 11.01.2021&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">: 11.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Tarihi : 28.12.2020&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Tarihi : 28.12.2020</td><td colspan="5" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi</td><td colspan="2" data-sheets-hyperlink="http://www.ilan.sakarya.edu.tr/" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;: http://www.ilan.sakarya.edu.tr/&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="http://www.ilan.sakarya.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">: http://www.ilan.sakarya.edu.tr/</a></td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan No&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan No</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlgili Birim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlgili Birim</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Adedi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Adedi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Derece&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Derece</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvan&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Unvan</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS veya Eşdeğeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS veya Eşdeğeri</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Şartlar&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Özel Şartlar</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru Adresi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru Adresi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;000000.00&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:71220.01}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">071220,01</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:57,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim\nDalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim<br style="box-sizing: border-box;">Dalı</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70\nEŞİT AĞIRLIK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70<br style="box-sizing: border-box;">EŞİT AĞIRLIK</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Tel: 0264 295 70 55&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Tel: 0264 295 70 55</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;000000.00&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:71220.02}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">071220,02</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:55,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim\nDalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim<br style="box-sizing: border-box;">Dalı</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70\nEŞİT AĞIRLIK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70<br style="box-sizing: border-box;">EŞİT AĞIRLIK</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında veya Mali Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında veya Mali Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Tel: 0264 295 70 55&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Tel: 0264 295 70 55</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;000000.00&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:71220.03}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">071220,03</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:56,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk\nAnabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk<br style="box-sizing: border-box;">Anabilim Dalı</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70\nEŞİT AĞIRLIK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70<br style="box-sizing: border-box;">EŞİT AĞIRLIK</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Tel: 0264 295 70 55&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Tel: 0264 295 70 55</td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">D) DİĞER AÇIKLAMALAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların &nbsp;tüm &nbsp;başvuruları &nbsp;geçersiz &nbsp;sayılacaktır. &nbsp;Başvurular &nbsp;şahsen &nbsp;veya &nbsp;posta &nbsp;ile &nbsp;yapılacak &nbsp;olup &nbsp;süresi &nbsp;içinde &nbsp;yapılmayan &nbsp;ya &nbsp;da &nbsp;eksik &nbsp;belgeli &nbsp;yapılan başvurular &nbsp;değerlendirmeye &nbsp;alınmayacaktır. &nbsp;Postadaki &nbsp;gecikmelerden &nbsp;Üniversitemiz &nbsp;sorumlu &nbsp;değildir. &nbsp;İstenilen &nbsp;belgelerde &nbsp;gerçeğe &nbsp;aykırı &nbsp;beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Üniversitemiz &nbsp; &nbsp;sınav &nbsp; &nbsp;takviminde &nbsp; &nbsp;zorunlu &nbsp; &nbsp;hallerde &nbsp; &nbsp;değişiklik &nbsp; &nbsp;yapma &nbsp; &nbsp;hakkını &nbsp; &nbsp;saklı &nbsp; &nbsp;tutar &nbsp; &nbsp;ve &nbsp; &nbsp;ilanın &nbsp; &nbsp;her &nbsp; &nbsp;aşamasını &nbsp; &nbsp;iptal &nbsp; &nbsp;edebilir. <a href="http://www.ilan.sakarya.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.ilan.sakarya.edu.tr/</a> adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur.</span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=428&qa_1=sakarya-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 07 Dec 2020 10:01:35 +0000 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=423&qa_1=izmir-k%C3%A2tip-%C3%A7elebi-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine yapılacak öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alımına ilişkin&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.ilan.gov.tr/ilan/706787/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/izmir-katip-celebi-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani">30/11/2020 tarih ve 31320 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda</a>&nbsp;belirtilen İlan Özel Şartları aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.</p><p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">No.</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Fakülte</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Bölüm</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Anabilim Dalı</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">ALES<br>Puanı ve Türü</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Yab.Dil Puanı</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Adet.</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Unvan</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Drc.</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-size:10px">İlan Özel Şartı</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">2</span></td><td colspan="1" rowspan="6"><span style="font-size:10px">Mühendislik ve Mimarlık</span></td><td><span style="font-size:10px">Bilgisayar Mühendisliği</span></td><td><span style="font-size:10px">Bilgisayar Yazılımı *</span></td><td colspan="1" rowspan="6"><span style="font-size:10px">SAY/70</span></td><td colspan="1" rowspan="6"><span style="font-size:10px">70</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">İnsan Beyni ve Nörobilim alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">3</span></td><td colspan="1" rowspan="2"><span style="font-size:10px">Elektrik ve Elektronik Mühendisliği</span></td><td><span style="font-size:10px">Devreler ve Sistemler *</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">İnsan Beyni ve Nörobilim alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">4</span></td><td><span style="font-size:10px">Telekomünikasyon *</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">Optik Elektrooptik Fotonik alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">İnşaat Mühendisliği</span></td><td><span style="font-size:10px">Yapı Malzemeleri *</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">7</span></td><td><span style="font-size:10px">Malzeme Bilimi ve Mühendisliği</span></td><td><span style="font-size:10px">Malzeme *</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">8</span></td><td><span style="font-size:10px">Mühendislik Bilimleri</span></td><td><span style="font-size:10px">Hesaplamalı Mühendislik *</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">6</span></td><td><span style="font-size:10px">Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik- Kuantum Programlama alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">14</span></td><td><span style="font-size:10px">Sosyal ve Beşeri Bilimler</span></td><td><span style="font-size:10px">Tarih</span></td><td><span style="font-size:10px">Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi *</span></td><td><span style="font-size:10px">SÖZ/70</span></td><td><span style="font-size:10px">50</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">5</span></td><td><span style="font-size:10px">Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti<br>Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr><tr><td><span style="font-size:10px">15</span></td><td><span style="font-size:10px">Su Ürünleri</span></td><td><span style="font-size:10px">Avlama ve İşleme Teknolojisi</span></td><td><span style="font-size:10px">İşleme Teknolojisi *</span></td><td><span style="font-size:10px">SAY/70</span></td><td><span style="font-size:10px">50</span></td><td><span style="font-size:10px">1</span></td><td><span style="font-size:10px">Araştırma Görevlisi</span></td><td><span style="font-size:10px">5</span></td><td><span style="font-size:10px">Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.</span></td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=423&qa_1=izmir-k%C3%A2tip-%C3%A7elebi-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Sat, 05 Dec 2020 19:36:09 +0000 Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=415&qa_1=marmara-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı, iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) ve ilan sıra nosu açıkça belirtilecektir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Özgeçmiş</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Nüfus Cüzdanı Sureti</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerinde çekilmiş olması)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- ALES belgesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Yabancı dil belgesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Lisans/Yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Lisans/Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Tecrübe durumunu gösterir belge (Resmi Kurum Onaylı Belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Hizmet takip programlarında(HİTAP) alınan hizmet belgesi(Halen bir kamu kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)(Resmi Kurum Onaylı Belge)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya(Varsa)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">NOTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">SINAV TAKVİMİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SON BAŞVURU TARİHİ : 18.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 28.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV GİRİŞ TARİHİ : 31.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 08.01.2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ:&nbsp;</span><a rel="nofollow" href="https://pdb.marmara.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">https://pdb.marmara.edu.tr/</a></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background-color:#e6e6fa; border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisat Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Maliye&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Maliye</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mali Hukuk&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mali Hukuk</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">4</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şahsen/ Posta&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şahsen/ Posta</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EŞİT AĞIRLIK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EŞİT AĞIRLIK</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak, Mali Hukuk veya Kamu Hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak, YÖK’ün kabul ettiği İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 85 almış olmak, ALES puanı en az 80 almış\n olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak, Mali Hukuk veya Kamu Hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak, YÖK’ün kabul ettiği İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 85 almış olmak, ALES puanı en az 80 almış<br style="box-sizing: border-box;">olmak</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisat Fakültesi Dekanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisat Fakültesi Dekanlığı</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=415&qa_1=marmara-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Sat, 05 Dec 2020 19:33:00 +0000 Ufuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor https://akademikofis.com/index.php?qa=412&qa_1=ufuk-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.<br style="box-sizing: border-box;">Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi<br style="box-sizing: border-box;">Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.<br style="box-sizing: border-box;">İlanımıza <a href="http://www.ufuk.edu.tr" rel="nofollow">http://www.ufuk.edu.tr</a> adresinden ulaşılabilir.</div><p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">BİRİMİ</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm/Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Bölüm/Anabilim Dalı</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Kadro Unvanı</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adedi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Adedi</span></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Açıklamaları&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Açıklamaları</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik Yüksekokulu&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik Bölümü (Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik Bölümü (Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,119,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES SAY alandan en az 70 puan almış olmak. YDS en az 50 puan almış olmak. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında\nDoktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES SAY alandan en az 70 puan almış olmak. YDS en az 50 puan almış olmak. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında<br style="box-sizing: border-box;">Doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik Bölümü (Halk Sağlığı Hemşireliği)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik Bölümü (Halk Sağlığı Hemşireliği)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,123,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES SAY alandan en az 70 puan almış olmak. YDS en az 50 puan almış olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek Lisans\nveya Doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES SAY alandan en az 70 puan almış olmak. YDS en az 50 puan almış olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek Lisans<br style="box-sizing: border-box;">veya Doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim urumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi<br style="box-sizing: border-box;">gerekmektedir.</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box;">Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.<br style="box-sizing: border-box;">Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.<br style="box-sizing: border-box;">Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.<br style="box-sizing: border-box;">Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.<br style="box-sizing: border-box;">Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanılabilecektir.<br style="box-sizing: border-box;">**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM “ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.<br style="box-sizing: border-box;">Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.</div><br style="box-sizing: border-box; text-align: left;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder; text-align:left">SINAV TAKVİMİ</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: left;">&nbsp;<table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; text-align:left; border-spacing: 0px;"><colgroup style="box-sizing: border-box;"><col width="88" style="box-sizing: border-box;"><col width="85" style="box-sizing: border-box;"><col width="106" style="box-sizing: border-box;"><col width="89" style="box-sizing: border-box;"><col width="80" style="box-sizing: border-box;"><col width="119" style="box-sizing: border-box;"></colgroup><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılı Sınav Giriş Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yazılı Sınav Giriş Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sınav Giriş Yeri/ Saati&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sınav Giriş Yeri/ Saati</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,37,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme”\ntarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme”<br style="box-sizing: border-box;">tarihi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,56,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlanın Resmî Gazete’de yayım tarihi izleyen 15’inci gün\nmesai bitimi.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlanın Resmî Gazete’de yayım tarihi izleyen 15’inci gün<br style="box-sizing: border-box;">mesai bitimi.</td><td data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44193}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">28.12.2020</td><td data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44202}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">06.01.2021</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlgili Birim Saat 10:00&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlgili Birim Saat 10:00</td><td data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44209}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">13.01.2021</td></tr></tbody></table></div> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=412&qa_1=ufuk-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor Fri, 04 Dec 2020 07:57:12 +0000 Bayburt Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=397&qa_1=bayburt-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/0028&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/0028</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelikte yönetim, İç hastalıkları hemşireliği, Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği veya Cerrahi hastalıklar / ameliyathane hemşireliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelikte yönetim, İç hastalıkları hemşireliği, Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği veya Cerrahi hastalıklar / ameliyathane hemşireliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td colspan="1" data-sheets-hyperlink="https://www.bayburt.edu/" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8,&quot;9&quot;:1}}{&quot;1&quot;:24,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.bayburt.edu\n.tr/tr/saglik-bilimleri- fakultesi- 1&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="https://www.bayburt.edu/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">https://www.bayburt.edu<br style="box-sizing: border-box;">.tr/tr/saglik-bilimleri- fakultesi- 1</a></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/0029&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/0029</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Yönetimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Yönetimi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Yönetimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Yönetimi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, Sağlık Yönetimi anabilim dalında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, Sağlık Yönetimi anabilim dalında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/0030&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/0030</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Bilimler\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Bilimler<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim Bilişim Sistemleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim Bilişim Sistemleri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim Bilişim Sistemleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim Bilişim Sistemleri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td data-sheets-hyperlink="https://www.bayburt.edu/" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8,&quot;9&quot;:1}}{&quot;1&quot;:24,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.bayburt.edu\n.tr/tr/uygulamali- bilimler-1&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="https://www.bayburt.edu/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">https://www.bayburt.edu<br style="box-sizing: border-box;">.tr/tr/uygulamali- bilimler-1</a></td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Öğretim &nbsp;Görevlisi &nbsp;ilanlarına &nbsp;başvuracak &nbsp;adayların &nbsp;Lisans &nbsp;Mezuniyet &nbsp;alanlarının &nbsp;ALES &nbsp;puan &nbsp;türünden, &nbsp;Araştırma &nbsp;Görevlisi &nbsp;kadrosuna &nbsp;başvuran adayların başvurdukları lisans alanının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosu ve Araştırma Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">SINAV TAKVİMİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Başlama Tarihi &nbsp; &nbsp; : 03.12.2020 Perşembe</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 17.12.2020 Perşembe</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi &nbsp; : 21.12.2020 Pazartesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Giriş Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 24.12.2020 Perşembe</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuç Açıklama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 28.12.2020 Pazartesi</span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=397&qa_1=bayburt-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Thu, 03 Dec 2020 11:59:14 +0000 Şırnak Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=394&qa_1=%C5%9F%C4%B1rnak-%C3%BCniversitesi-5-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44168}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">03.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;17.12.2020 Mesai bitimi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">17.12.2020 Mesai bitimi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44186}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">21.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılı Sınav Tarihi-Saati&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yazılı Sınav Tarihi-Saati</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;24.12.2020 saat:10:00&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">24.12.2020 saat:10:00</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;dd.mm.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44190}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">25.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuçların ilan Edileceği İnternet Adresi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuçların ilan Edileceği İnternet Adresi</td><td colspan="4" data-sheets-hyperlink="http://www.sirnak.edu.tr/" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:10}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;www.sirnak.edu.tr&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="http://www.sirnak.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">www.sirnak.edu.tr</a></td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM\nDALI/ ANASANAT&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM<br style="box-sizing: border-box;">DALI/ ANASANAT</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DER.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DER.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,5,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPUANI VE TURÜ&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES<br style="box-sizing: border-box;">PUANI VE TURÜ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS VEYA EŞDEĞERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS VEYA EŞDEĞERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mekanik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mekanik</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (50/d)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (50/d)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70/SAY&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70/SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yapı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yapı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (50/d)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (50/d)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70/SAY&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70/SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,77,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında\nYüksek Lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında<br style="box-sizing: border-box;">Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Güzel Sanatlar Fakültesi&quot;}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Güzel Sanatlar Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Müzik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Müzik</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Müzik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Müzik</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (50/d)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (50/d)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70/ SAY/\nEA/ SÖZEL&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70/ SAY/<br style="box-sizing: border-box;">EA/ SÖZEL</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,107,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Müzik Lisans mezunu olup, Müzik Alanında Tezli Yüksek Lisans ya da Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapıyor\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Müzik Lisans mezunu olup, Müzik Alanında Tezli Yüksek Lisans ya da Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapıyor<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (50/d)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (50/d)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,9,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70/ SAY/\nEA/ SÖZEL&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70/ SAY/<br style="box-sizing: border-box;">EA/ SÖZEL</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,114,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunu olmak, Resim Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ya da\nSanatta Yeterlilik yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunu olmak, Resim Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ya da<br style="box-sizing: border-box;">Sanatta Yeterlilik yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarla Bitkileri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarla Bitkileri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarla Bitkileri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarla Bitkileri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (50/d)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (50/d)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;70/SAY&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70/SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,42,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarla Bitkileri Lisans Mezunu olup, Tarla\nBitkileri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarla Bitkileri Lisans Mezunu olup, Tarla<br style="box-sizing: border-box;">Bitkileri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İstenen Belgeler</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1. Başvuru dilekçesi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2. Özgeçmiş,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3. Nüfus cüzdan fotokopisi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5. &nbsp;Lisans &nbsp;Mezuniyet &nbsp;belgesinin &nbsp;Aslı &nbsp;veya &nbsp;Fotokopisi &nbsp;veya &nbsp;e-Devletten &nbsp;alınan &nbsp;karekodlu &nbsp;belgesi &nbsp;(Yurtdışından &nbsp;alınan &nbsp;diplomaların &nbsp;denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6. Öğrenci Belgesinin aslı veya Başvuru tarihleri içerisinde güncel e-Devletten alınan karekodlu belgesi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti belgesinin Aslı veya Fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu belgesi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9. ALES sonuç belgesi(Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil belgesi),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devletten alınan karekodlu belgesi),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">12. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">ÖĞRETİM ÜYESİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Müracaat edecek adayların “Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (<a href="http://www.sirnak.edu.tr" rel="nofollow">http://www.sirnak.edu.tr</a>) adresinden Üniversitemiz/Hızlı Erişim İdari /Mevzuat/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Doçent Başvuruları Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlileri Başvuruları ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya &nbsp;posta &nbsp;ile &nbsp;yapılacaktır. &nbsp;Postadan &nbsp;kaynaklanan &nbsp;gecikmeler, &nbsp;posta &nbsp;yoluyla &nbsp;eksik &nbsp;veya &nbsp;onaysız &nbsp;iletilen &nbsp;belgeler &nbsp;ile &nbsp;başvuru &nbsp;süresi &nbsp;içinde &nbsp;yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- &nbsp;İstenilen &nbsp;belgelerde &nbsp;gerçeğe &nbsp;aykırı &nbsp;beyanda &nbsp;bulunduğu &nbsp;tespit &nbsp;edilen &nbsp;adayın/adayların &nbsp;Atamaları &nbsp;yapılmayacaktır. &nbsp;Başvuran &nbsp;adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Merkezi sınav &nbsp;muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul&nbsp;edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin&nbsp;100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. &nbsp; Üniversitemiz &nbsp; internet &nbsp; sayfasından(www.sirnak.edu.tr) &nbsp; yapılan &nbsp; bütün &nbsp; duyurular &nbsp; tebligat &nbsp; mahiyetindedir. &nbsp; Şahıslara &nbsp; ayrıca &nbsp; yazılı &nbsp; tebligat yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlanen duyurulur.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=394&qa_1=%C5%9F%C4%B1rnak-%C3%BCniversitesi-5-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Thu, 03 Dec 2020 11:56:26 +0000 Kırklareli Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=385&qa_1=k%C4%B1rklareli-%C3%BCniversitesi-7-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan\nSıra No&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan<br style="box-sizing: border-box;">Sıra No</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Birim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Birim</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölüm</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvan&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Unvan</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Der.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Der.</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adet&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Adet</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPuanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES<br style="box-sizing: border-box;">Puanı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:8,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı\nDil Puanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yabancı<br style="box-sizing: border-box;">Dil Puanı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Şartlar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Özel Şartlar</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batı Dilleri ve Edebiyatları&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Batı Dilleri ve Edebiyatları</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İngiliz Dili ve Edebiyatı&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:124,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek\nlisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek<br style="box-sizing: border-box;">lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Felsefe ve Din Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Felsefe ve Din Bilimleri</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Din Bilimleri (Din Psikolojisi)&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Din Bilimleri (Din Psikolojisi)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:87,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyor\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyor<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:138,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe ve Finans Yönetimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe ve Finans Yönetimi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe ve Finans Yönetimi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe ve Finans Yönetimi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:150,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora\nyapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora<br style="box-sizing: border-box;">yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table><p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İSTENEN EVRAKLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktısı,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4. Yeni tarihli yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için) veya e-Devlet çıktısı,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7. ALES belgesi fotokopisi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zorunludur.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">* Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ:</span></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;02.12.2020 / 16.12.2020&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">02.12.2020 / 16.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44186}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">21.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sınav Giriş Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sınav Giriş Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44189}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">24.12.2020</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td colspan="4" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44193}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">28.12.2020<br>&nbsp;</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=385&qa_1=k%C4%B1rklareli-%C3%BCniversitesi-7-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 02 Dec 2020 12:01:13 +0000 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi alıyor https://akademikofis.com/index.php?qa=381&qa_1=izmir-y%C3%BCksek-teknoloji-enstit%C3%BCs%C3%BC-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor <p>GENEL ŞARTLAR<br>1- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.<br>2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekir.<br>3- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav<br>muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.<br>4- 06.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.<br>5- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya<br>YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 17.12.2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı uyarınca)<br>6- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.<br>7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.<br>8- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.<br>9- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri kabul edilir. e-Devletten alınan mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim edecektir.<br>10- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.&nbsp;<br>11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların<br>atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.<br>Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: <a href="http://www.iyte.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.iyte.edu.tr/</a> dir.<br><br>İSTENEN BELGELER<br>1- Dilekçe ve Başvuru Formu ( <a href="https://sci.iyte.edu.tr/kadro-ilani" rel="nofollow">https://sci.iyte.edu.tr/kadro-ilani</a> ) adresinde yer alan araştırma görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)<br>2- Özgeçmiş,<br>3- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)<br>4- Yabancı Dil Belgesi<br>5- Lisans ve varsa Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi (onaylı belge)<br>6- Lisans Eğitimi ile ilgili Resmi Transkript (onaylı belge)<br>7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi, (onaylı belge)<br>8- Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir. Öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı ile ilan özel şartında belirtilen anabilim dalı aynı olmalıdır.<br>9- Kayıtlı Olunan Lisansüstü Programa Ait Onaylı Transkript (Transkript, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır.<br>Birinci yarıyıl dâhil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmekte olup, içinde bulunulan yarıyılın notlandırılmış olması gerekmemektedir.<br>İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda ilgili kurumdan programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belge getirilmesi gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)<br>10- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz<br>edeceklerdir.<br>12- l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)<br><br>MUAFİYET<br>Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.&nbsp;</p><p><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İLK BAŞVURU TARİHİ : 30 / 11 / 2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SON BAŞVURU TARİHİ : 14 / 12 / 2020 (saat 17:00’ye kadar)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 24 / 12 / 2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV GİRİŞ TARİHİ : 28 / 12 / 2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 11 / 01 / 2021&nbsp;</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="text-align:center">Unvanı</td><td style="text-align:center">İlanın Çıkılacağı Birim</td><td style="text-align:center">Bölümü</td><td style="text-align:center">Anabilim Dalı</td><td style="text-align:center">Kadro Sayısı</td><td style="text-align:center">Kadro Derecesi</td><td style="text-align:center">Yabancı Dil Puanı</td><td style="text-align:center">ALES<br>Alanı/ Puanı</td><td style="text-align:center">Özel Şartlar</td><td style="text-align:center">İlan No</td><td style="text-align:center">Başvuru Yeri</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Fen Fakültesi</td><td>Fotonik</td><td>Fotonik</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Fotonik Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/1</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Fen Fakültesi</td><td>Fizik</td><td>Fizik</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Fizik veya Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/2</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Fen Fakültesi</td><td>Kimya</td><td>Kimya</td><td style="text-align:center">3</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Kimya Bölümünden lisans mezunu olması ve Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/3</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Fen Fakültesi</td><td>Matematik</td><td>Matematik</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/4</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Fen Fakültesi</td><td>Moleküler Biyoloji ve Genetik</td><td>Moleküler Biyoloji ve Genetik</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya<br>doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/5</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla<br>35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mimarlık Fakültesi</td><td>Endüstriyel Tasarım</td><td>Endüstriyel Tasarım</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Endüstri Ürünleri veya Endüstriyel Tasarım Lisans programından mezun olup, Endüstri Ürünleri veya Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak</td><td>2020/6</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mimarlık Fakültesi</td><td>Mimarlık</td><td>Mimarlık</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/7</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla<br>35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mimarlık Fakültesi</td><td>Mimari Restorasyon</td><td>Restorasyon</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Mimarlık lisans mezunu olup Mimari Restorasyon, Kültürel Mirası Koruma (Restorasyon), Rölöve- Restorasyon, Koruma ve Restorasyon, Kültür Varlıklarını Koruma, Restorasyon, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon tezli yüksek<br>lisans yapıyor olmak.</td><td>2020/8</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mimarlık Fakültesi</td><td>Şehir ve Bölge Planlama</td><td>Şehircilik</td><td style="text-align:center">3</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Şehir ve Bölge Planlama Lisans mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak</td><td>2020/9</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Bilgisayar Mühendisliği</td><td>Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans veya doktora<br>yapıyor olmak.</td><td>2020/10</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Biyomühendislik</td><td>Biyomühendislik</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Biyomühendislik veya Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora<br>yapıyor olmak.</td><td>2020/11</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla<br>35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Çevre Mühendisliği</td><td>Çevre Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olmak.</td><td>2020/12</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Elektrik- Elektronik Mühendisliği</td><td>Elektrik- Elektronik Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor<br>olmak.</td><td>2020/13</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Enerji Sistemleri Mühendisliği</td><td>Enerji Sistemleri Mühendisliği</td><td style="text-align:center">2</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Enerji alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td><td>2020/14</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla<br>35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>İnşaat Mühendisliği</td><td>İnşaat Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Dalında tezli yüksek lisans ve doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/15</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla<br>35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Kimya Mühendisliği</td><td>Kimya Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/16</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla<br>35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Makine Mühendisliği</td><td>Makine Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Adayın herhangi bir Mühendislik Programından Lisans Derecesine sahip olması ve Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans<br>veya Doktora yapıyor olmak.</td><td>2020/17</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Mühendislik Fakültesi</td><td>Malzeme Bilimi ve Mühendisliği</td><td>Malzeme Bilimi ve Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">ALES SAY/70</td><td>Fen veya mühendislik fakültelerinden lisans derecesine sahip olmak ve metalurji veya malzeme mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans<br>veya doktora öğrencisi olmak</td><td>2020/18</td><td>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=381&qa_1=izmir-y%C3%BCksek-teknoloji-enstit%C3%BCs%C3%BC-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor Tue, 01 Dec 2020 15:25:54 +0000 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı https://akademikofis.com/index.php?qa=378&qa_1=izmir-k%C3%A2tip-%C3%A7elebi-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ilan%C4%B1 <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">No.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Fakülte</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Bölüm</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ALES Puanı ve Türü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Yab. Dil Puanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Adt.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Unvan</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Drc.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">İlan Özel Şartı</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İktisadi ve İdari Bilimler</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İşletme</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yönetim ve Organizasyon</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EA/70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">50</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td colspan="1" rowspan="4" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik ve Mimarlık</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Yazılımı *</td><td colspan="1" rowspan="4" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY/70</td><td colspan="1" rowspan="4" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.<br>(İnsan Beyni ve Nörobilim Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td colspan="1" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik ve Elektronik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Devreler ve Sistemler *</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (İnsan Beyni ve Nörobilim<br>Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Telekomünikasyon *</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Optik Elektrooptik Fotonik<br>Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yapı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu<br>olmak, İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td colspan="1" rowspan="4" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yapı Malzemeleri *</td><td colspan="1" rowspan="5" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td colspan="1" rowspan="4" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Akıllı ve<br>Yenilikçi Malzemeler Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Malzeme Bilimi ve Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Malzeme *</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Malzeme ile ilgili mühendislik bölümlerinden lisans mezunu olmak,<br>Malzeme Mühendisliği ile ilgili alanlarda<br>tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">8</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hesaplamalı Mühendislik *</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik veya Fizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik-Kuantum<br>Programlama- Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">9</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Petrol ve<br>Doğalgaz Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Üretim ve Rezervuar</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Petrol ve Doğalgaz veya Enerji Mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">10</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Orman</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Orman Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Havza Amenajmanı</td><td colspan="1" rowspan="4" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">50</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Orman Mühendisliği mezunu olmak. Orman Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">11</td><td colspan="1" rowspan="3" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sosyal ve Beşeri Bilimler</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgi Belge Yönetimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EA/70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">12</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Medya ve İletişim</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Radyo, Televizyon ve Sinema</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SÖZ/70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olmak, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında yüksek lisans yapmış olmak, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora<br>yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">13</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Psikoloji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Klinik Psikoloji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EA/70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans<br>yapmış olmak, Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">14</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tarih</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi *</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SÖZ/70</td><td colspan="1" rowspan="6" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tarih Bölümü mezunu olmak, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi alanında doktora yapıyor olmak. (Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">15</td><td colspan="1" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Su Ürünleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Avlama ve İşleme Teknolojisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İşleme Teknolojisi *</td><td colspan="1" rowspan="5" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY/70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Su Ürünleri Fakültesi veya Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Su Ürünleri Anabilim Dalı veya Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı veya Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak veya tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olmak. (Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi<br>Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">16</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Su Ürünleri Yetiştiriciliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hastalıklar</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak ve Su Ürünleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">17</td><td colspan="1" rowspan="3" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıp</td><td colspan="1" rowspan="3" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Temel Tıp Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anatomi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anatomi (Tıp) alanında yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">18</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıp Tarihi ve Etik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sağlık alanında lisans mezunu olmak. Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapıyor olmak, Resmi kurumlarca düzenlenmiş Araştırma Etik Kurullar Sertifikasına sahip olmak. Doktora tez aşamasına geçmemiş<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">19</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıbbi Biyoloji *</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak. (Moleküler Biyoloji<br>ve Genetik Öncelikli Alan)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">20</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Turizm</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Turizm İşletmeciliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Turizm İşletmeciliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EA/70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">Araştırma Görevlisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr></tbody></table><p>İlan Takvimi</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Başvuru Başlangıç</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">30.11.2020</td><td colspan="5" rowspan="5" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Başvurular aşağıda belirtilen bağlantı adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvurulara ilişkin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilgili birimin internet sayfasından ve kişisel başvuru ekranından ilan edilecek olup ilanların yayınlanacağı birim internet sayfaları aşağıda belirtilmiştir. Bu sitelerden ve sistem üzerinden yapılan duyuru ve bildirimler tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Son Başvuru</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">14.12.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ön Değerlendirme Sonucu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">17.12.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Giriş Sınavı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">21.12.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Nihai Değerlendirme Sonucu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">24.12.2020<br>&nbsp;</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=378&qa_1=izmir-k%C3%A2tip-%C3%A7elebi-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ilan%C4%B1 Tue, 01 Dec 2020 15:23:51 +0000 İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=367&qa_1=istanbul-gedik-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid black; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; margin-left:5.85pt; border-spacing: 0px;" class="Table"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; box-sizing:border-box; height:41.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL</span></span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:41.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">BÖLÜMÜ/ PROGRAMI</span></span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:41.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">KADRO UNVANI</span></span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:41.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">KADRO SAYISI</span></span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:41.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:85.75pt; width: 114px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">NİTELİK</span></span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:41.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ALES- YDS EŞDEĞERİ PUANI</span></span></span></span></span></span></span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:none; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.5pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.5pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.5pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.5pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"></td><td rowspan="5" style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.5pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:85.75pt; width: 114px;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; Yüksek Lisansını veya Doktorasını ilgili alanlarda devam ediyor olmak.</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.5pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:none; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:none; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:69.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:69.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:69.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:69.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">1</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:69.95pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ALES 70- YDS EŞDEĞERİ PUANI 50</span></span></span></span></span></span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:none; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:14pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.45pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.45pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.45pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.45pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.45pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:none; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.05pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.05pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.05pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.05pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"></td><td rowspan="3" style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.05pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:85.75pt; width: 114px;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimarlık alanında tamamlamış olmak, Doktorasına Mimarlık alanında devam ediyor olmak.</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:15.05pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:none; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:68.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:68.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:68.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Araştırma Görevlisi</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:68.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">1</span></span></span></span></span></span></td><td style="border-bottom:none; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:68.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ALES 70- YDS EŞDEĞERİ PUANI 50</span></span></span></span></span></span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:70pt; width: 103px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:56.9pt; width: 90px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:44.9pt; width: 76px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:41.1pt; width: 63px;"></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:12.25pt; padding:0cm 5.4pt; vertical-align:top; width:55.5pt; width: 79px;"></td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İLAN TAKVİMİ</span></span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Duyuru Başlama Tarihi : 30.11.2020</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Son Başvuru Tarihi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 14.12.2020</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Ön Değerlendirme Tarihi : 17.12.2020</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Sınav Giriş Tarihi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 22.12.2020</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Sonuç Açıklama Tarihi : 28.12.2020</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İSTENEN EVRAKLAR</span></span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 Adet Fotoğraf</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Başvuru Formu (<a rel="nofollow" href="http://www.gedik.edu.tr/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(5, 99, 193);">www.gedik.edu.tr</a>&nbsp;adresinden ulaşabilirsiniz.)</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://www.gedik.edu.tr/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(5, 99, 193);"><span style="box-sizing:border-box; color:black">http://www.gedik.edu.tr</span></a>&nbsp;&nbsp;adresinde yer almaktadır.</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:15.6933px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:Calibri,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:17.12px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL</span></span></span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=367&qa_1=istanbul-gedik-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Tue, 01 Dec 2020 15:18:05 +0000 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=362&qa_1=tekirda%C4%9F-nam%C4%B1k-kemal-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.11.2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SON BAŞVURU TARİHİ : 14.12.2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 17.12.2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV GİRİŞ TARİHİ : 23.12.2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.12.2020</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ÖNEMLİ NOTLAR</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- Başvurular şahsen ya da posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).&nbsp;</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6- İlanımıza <a href="http://www.nku.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.nku.edu.tr/</a> adresinden ulaşılabilir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7- Ön Değerlendirme ve sonuçlar <a href="http://www.nku.edu.tr" rel="nofollow">http://www.nku.edu.tr</a> web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.</span></p><p></p><p></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Hukuk Fakültesi</td><td>Kamu Hukuku</td><td>Anayasa Hukuku</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Eşit Ağırlık</td><td>Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Hukuk Fakültesi</td><td>Kamu Hukuku</td><td>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Eşit Ağırlık</td><td>Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Hukuk Fakültesi</td><td>Kamu Hukuku</td><td>Genel Kamu Hukuku</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Eşit Ağırlık</td><td>Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor<br>olmak.</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Hukuk Fakültesi</td><td>Kamu Hukuku</td><td>Milletlerarası Hukuk</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Eşit Ağırlık</td><td>Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Hukuk Fakültesi</td><td>Kamu Hukuku</td><td>İdare Hukuku</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Eşit Ağırlık</td><td>Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td>Araştırma Görevlisi</td><td>Hukuk Fakültesi</td><td>Kamu Hukuku</td><td>Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Eşit Ağırlık</td><td>Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.<br>&nbsp;</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=362&qa_1=tekirda%C4%9F-nam%C4%B1k-kemal-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 30 Nov 2020 07:32:53 +0000 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 32 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=355&qa_1=orta-do%C4%9Fu-teknik-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlanın Başlama Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">: 30.11.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Son Başvuru Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">: 15.12.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">: 18.12.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sınava Giriş Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">: 22.12.2020</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sonuçların Açıklanma Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">: 25.12.2020</td></tr></tbody></table><p><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL ŞARTLAR:</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İSTENEN BELGELER:</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. 2- Özgeçmiş.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı) 8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9- Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl) 11- Başvuru zarfı kapak formu <a href="http://www.pdb.metu.edu.tr" rel="nofollow">http://www.pdb.metu.edu.tr</a> adresinden indirilebilir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- &nbsp; Ön &nbsp; değerlendirme &nbsp; ve &nbsp; nihai &nbsp; değerlendirme &nbsp; sonuçları &nbsp; ilanda &nbsp; belirtilen &nbsp; web &nbsp; adreslerinde &nbsp; duyurulacak &nbsp; olup, &nbsp; adaylara &nbsp; ayrıca &nbsp; bir &nbsp; tebligat yapılmayacaktır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">- &nbsp;İlana &nbsp;başvurular &nbsp;ilanda &nbsp;belirtilen &nbsp;başvuru &nbsp;yerlerine &nbsp;şahsen &nbsp;veya &nbsp;posta &nbsp;yoluyla &nbsp;yapılacaktır. &nbsp;Süresi &nbsp;içinde &nbsp;yapılmayan &nbsp;başvurular, &nbsp;eksik &nbsp;belgeli</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.</span><br>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlan No</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fakülte/Enstitü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bölüm</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sayı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yabancı<br>dil puanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ALES<br>puanı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Koşullar</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Başvuru yeri ve telefon no.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sonuçların açıklanacağı<br>internet adresi</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fen Edebiyat</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyolojik Bilimler</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji Anabilim Dalı tezli<br>yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyolojik Bilimler Bölümü Tel: 0312 210 31 04</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://bio.metu.edu.tr/">http://bio.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fen Edebiyat</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Bölümü Tel: 0312 210 32 03</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chem.metu.edu.tr/">http://chem.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fen Edebiyat</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik Bölümü lisans mezunu ve Matematik. Aktüerya Bilimleri, Bilimsel Hesaplama, Finansal Matematik veya Kriptografi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi<br>olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik Bölümü Tel: 0312 210 29 71</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.math.metu.edu.tr/">www.math.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fen Edebiyat</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik Bölümü Tel: 0312 210 32 53,<br>0312 210 76 38,<br>0312 210 43 32</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.physics.metu.edu.tr/">http://www.physics.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 20 80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ceng.metu.edu.tr/">http://www.ceng.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik ve Elektronik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik ve Elektronik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 23 01,<br>0312 210 23 02,<br>0312 210 23 03</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">eee.metu.edu.tr</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Endüstri Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Endüstri Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Endüstri Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 22 66</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ie.metu.edu.tr/">www.ie.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-8</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yol Malzemeleri Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, K1 Binası Tel: 0312 210 54 96</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ce.metu.edu.tr/">http://ce.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-9</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik Mühendisliği Alanı tezli yüksek lisans veya<br>doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, K1 Binası Tel: 0312 210 54 96</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ce.metu.edu.tr/">http://ce.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-10</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya<br>doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, K1 Binası Tel: 0312 210 54 96</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ce.metu.edu.tr/">http://ce.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-11</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Mineraloji-Petrografi Alanı tezli<br>yüksek lisans öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 82</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://geoe.metu.edu.tr/">http://geoe.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-12</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Hidrojeoloji Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi<br>olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 82</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://geoe.metu.edu.tr/">http://geoe.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-13</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya<br>doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 01,<br>0312 210 43 60</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.che.metu.edu.tr/">www.che.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-14</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya<br>doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 25 39</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.me.metu.edu.tr/">http://www.me.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-15</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">80</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi<br>olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C Blok No: 205,<br>Bölüm Sekreterliği Tel: 0312 210 25 11</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mete.metu.edu.tr/">www.mete.metu.edu.tr</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-16</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği<br>Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Oda: Z-07<br>Tel: 0312 210 28 95</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pete.metu.edu.tr/">http://pete.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-17</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans<br>öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mühendislik Bilimleri Bölümü, MM Binası, 8. Kat<br>Tel: 0312 210 23 91,<br>0312 210 23 78</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://es.metu.edu.tr/">http://es.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-18</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Enformatik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilişim Sistemleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya<br>doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Tel: 0312 210 37 41</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">https://ii.metu.edu.tr/</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-19</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Enformatik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Siber Güvenlik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Siber Güvenlik Anabilim Dalı<br>tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Tel: 0312 210 37 41</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ii.metu.edu.tr/">http://ii.metu.edu.tr/</a></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020/II-20</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Deniz Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Deniz Bilim (Oşinoğrafi)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">75</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY: 70</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü,<br>Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Meteoroloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Oşinografi Anabilim Dalı veya Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim<br>Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Deniz Bilimleri Enstitüsü,<br>P.K. 28, 33731, Erdemli-Mersin Tel: 0324 521 21&nbsp;</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=355&qa_1=orta-do%C4%9Fu-teknik-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 30 Nov 2020 07:25:16 +0000 Süleyman Demirel Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=351&qa_1=s%C3%BCleyman-demirel-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">SINAV TAKVİMİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlk Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 30.11.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 14.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 18.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Giriş Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 22.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi &nbsp;: 25.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">ÖNEMLİ NOTLAR:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- Başvuran &nbsp;adaylar &nbsp;ile &nbsp;atanmaya &nbsp;hak &nbsp;kazanan &nbsp;adayların &nbsp;durumları &nbsp;Üniversitemizin &nbsp;internet &nbsp;adresinde &nbsp;(<a href="https://w3.sdu.edu.tr/" rel="nofollow">https://w3.sdu.edu.tr/</a>) &nbsp;yayımlanacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6- Adaylar &nbsp;Üniversitemizce &nbsp;ilan &nbsp;edilen &nbsp;kadrolardan &nbsp;sadece &nbsp;bir &nbsp;kadroya &nbsp;başvuru &nbsp;yapabilir. &nbsp;Birden &nbsp;fazla &nbsp;kadroya &nbsp;başvuran &nbsp;adayların &nbsp;başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7- Postadaki &nbsp;gecikmelere, &nbsp;eksik &nbsp;bilgi &nbsp;ve &nbsp;belge &nbsp;ile &nbsp;intikal &nbsp;eden &nbsp;başvurulara &nbsp;ve &nbsp;gerçeğe &nbsp;aykırı &nbsp;beyan &nbsp;ihtiva &nbsp;eden &nbsp;başvurulara &nbsp;ilişkin &nbsp;sorumluluk başvurana aittir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8- İstenilen &nbsp;belgelerde &nbsp;gerçeğe &nbsp;aykırı &nbsp;beyanda &nbsp;bulunduğu &nbsp;tespit &nbsp;edilenlerin &nbsp;sınavı &nbsp;geçersiz &nbsp;sayılacak &nbsp;ve &nbsp;atamaları &nbsp;yapılmayacaktır. &nbsp;Bunların</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10- e-Devlet &nbsp;Kapısı &nbsp;(www.turkiye.gov.tr)'ndan &nbsp;alınan &nbsp;kare &nbsp;kodlu &nbsp;mezun &nbsp;belgesi &nbsp;ve &nbsp;öğrenci &nbsp;belgeleriyle &nbsp;başvuru &nbsp;yapılabileceği, &nbsp;söz &nbsp;konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">11- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;S. N&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">S. N</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ABD/ASD/PRG&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ABD/ASD/PRG</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DER.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DER.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AD.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES PUAN TÜRÜ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES PUAN TÜRÜ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YAB. DİL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YAB. DİL</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖZEL ŞARTLAR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖZEL ŞARTLAR</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BAŞVURU ADRESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BAŞVURU ADRESİ</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">3</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Meslek Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Meslek Bilimleri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Klinik Eczacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Klinik Eczacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık anabilim dalında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık anabilim dalında doktora yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,43,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü\nÇünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü<br style="box-sizing: border-box;">Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EA/ SÖZ/ SAY&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EA/ SÖZ/ SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,65,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Doğu Yerleşkesi, Atatürk Spor\nSalonu Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Doğu Yerleşkesi, Atatürk Spor<br style="box-sizing: border-box;">Salonu Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı Diller Eğitimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yabancı Diller Eğitimi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arap Dili Eğitimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arap Dili Eğitimi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SÖZ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SÖZ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arap dili eğitimi lisans mezunu olmak. İlgili alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arap dili eğitimi lisans mezunu olmak. İlgili alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Halk Sağlığı Hemşireliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Halk Sağlığı Hemşireliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Halk sağlığı hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Halk sağlığı hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Biyoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Biyoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Zooloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Zooloji</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Zooloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Zooloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:8}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">8</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tekstil Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tekstil Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tekstil Makinaları&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tekstil Makinaları</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tekstil Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.Tekstil Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tekstil Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.Tekstil Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Batı Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Batı Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">9</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EA</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal hizmet alanında tezli yüksek Lisans Yapıyor Olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal hizmet alanında tezli yüksek Lisans Yapıyor Olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:10}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">10</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şehir Bölge ve Planlama&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şehir Bölge ve Planlama</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şehircilik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şehircilik</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAY</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak. Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak. Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Batı Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Batı Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">11</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İslam Tarihi ve Sanatları&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İslam Tarihi ve Sanatları</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İslam Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İslam Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SÖZ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SÖZ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İslam tarihi alanında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İslam tarihi alanında doktora yapıyor olmak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=351&qa_1=s%C3%BCleyman-demirel-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 30 Nov 2020 07:22:52 +0000 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=341&qa_1=band%C4%B1rma-onyedi-%C3%BCniversitesi-2ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="6" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,204,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,376,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,697,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,867,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8,&quot;9&quot;:1}][null,896,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.\n9- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.\n10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).\n11- Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50-d maddesine göre yapılacaktır. 12- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.\nBaşvuruda İstenilen Belgeler\nAraştırma Görevlisi Kadroları İçin; Öğretim Görevlisi Kadroları İçin;&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.<br style="box-sizing: border-box;">İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.<br style="box-sizing: border-box;">Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).<br>Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50-d maddesine göre yapılacaktır. 12- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.<br style="box-sizing: border-box;">Başvuruda&nbsp;İstenilen&nbsp;Belgeler<br style="box-sizing: border-box;">Araştırma Görevlisi Kadroları İçin; Öğretim Görevlisi Kadroları İçin;<table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Sıra&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan Sıra</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Unvanı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Sayısı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Sayısı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Birim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Birim</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölüm</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anabilim Dalı(ABD)/Pr.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Anabilim Dalı(ABD)/Pr.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Şartı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan Şartı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yab. Dil&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yab. Dil</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru Adresi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru Adresi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji Lisans mezunu olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji Lisans mezunu olmak.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji Anabilim Dalında Tezli&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji Anabilim Dalında Tezli</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yüksek Lisans veya Doktora&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yüksek Lisans veya Doktora</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖE202030&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖE202030</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,26,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri\nFak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji Böl.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji Böl.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Deneysel Psikoloji ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Deneysel Psikoloji ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,15,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;yapıyor olmak.\nTezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">yapıyor olmak.<br style="box-sizing: border-box;">Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,54,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez\nYerleşke,&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez<br style="box-sizing: border-box;">Yerleşke,</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;eğitimlerini tamamladıktan sonra&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">eğitimlerini tamamladıktan sonra</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bandırma/BALIKESİR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bandırma/BALIKESİR</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;atandığı alanlarda doktora eğitimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">atandığı alanlarda doktora eğitimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;yaptırılacaktır.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">yaptırılacaktır.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖE202031&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖE202031</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör. (Öncelikli Alan)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji Böl.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji Böl.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,106,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,268,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji Lisans mezunu olmak. Psikoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.\nTezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi\nyaptırılacaktır.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji Lisans mezunu olmak. Psikoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.<br style="box-sizing: border-box;">Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi<br style="box-sizing: border-box;">yaptırılacaktır.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez Yerleşke, Bandırma/BALIKESİR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez Yerleşke, Bandırma/BALIKESİR</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=341&qa_1=band%C4%B1rma-onyedi-%C3%BCniversitesi-2ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Sat, 28 Nov 2020 10:09:40 +0000 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=326&qa_1=abant-izzet-baysal-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">23 Kasım 2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 2 adet 6. derece (Öncelikli Alan) Araştırma Görevlisi&nbsp;</span><a rel="nofollow" href="https://www.ilan.gov.tr/ilan/703513/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/baibu-arastirma-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">ilanımız</a><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte Adı&quot;}" style="box-sizing:border-box">Fakülte Adı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" style="box-sizing:border-box">Bölüm</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anabilim Dalı&quot;}" style="box-sizing:border-box">Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvanı&quot;}" style="box-sizing:border-box">Unvanı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adet&quot;}" style="box-sizing:border-box">Adet</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Derece&quot;}" style="box-sizing:border-box">Derece</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Açıklaması&quot;}" style="box-sizing:border-box">Açıklaması</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Eğitim&quot;}" style="box-sizing:border-box">Özel Eğitim</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Zihin Engelliler&quot;}" style="box-sizing:border-box">Zihin Engelliler</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Eğitim Alanında Doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Özel Eğitim Alanında Doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=326&qa_1=abant-izzet-baysal-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Thu, 26 Nov 2020 10:01:24 +0000 Sinop Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=324&qa_1=sinop-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">MUAFİYET</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing:border-box; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; font-weight:bolder">BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ADRESLERİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">SINAV TAKVİMİ:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlan Tarihi : 26.11.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.11.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi : 10.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi : 15.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Giriş Sınav Tarihi : 21.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuç Açıklama Tarihi : 25.12.2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İnternet Adresi :&nbsp;</span><a rel="nofollow" href="http://www.sinop.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">www.sinop.edu.tr</a><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAHİYAT FAKÜLTESİ&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">İLAHİYAT FAKÜLTESİ</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 / SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 / SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 271 53 23&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 271 53 23</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı/SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı/SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 271 52 48&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 271 52 48</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YÜKSEKOKULU&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YÜKSEKOKULU</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Osmaniye Mahallesi Karagöl Sokak Yeni MYO No: 30C, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Osmaniye Mahallesi Karagöl Sokak Yeni MYO No: 30C, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 271 57 85-86&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 271 57 85-86</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı/SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı/SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 271 55 16&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 271 55 16</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MESLEK YÜKSEKOKULU&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">MESLEK YÜKSEKOKULU</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı/SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı/SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 271 57 38&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 271 57 38</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte Cad. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Fakülte Cad. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 315 01 01&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 315 01 01</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI</td><td colspan="7" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sinop Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No: 36 Rektörlük Binası/SİNOP&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Sinop Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No: 36 Rektörlük Binası/SİNOP</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(368) 271 57 73&quot;}" style="box-sizing:border-box">(368) 271 57 73</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><div><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background-color:#e6e6fa; border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/22&quot;}" style="box-sizing:border-box">2020/22</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" style="box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td colspan="2" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">7</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">70</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">50</td><td colspan="2" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Hemşirelik Esasları Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor\n Olmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Hemşirelik Esasları Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor<br style="box-sizing: border-box;">Olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/23&quot;}" style="box-sizing:border-box">2020/23</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Temel İslam Bilimleri&quot;}" style="box-sizing:border-box">Temel İslam Bilimleri</td><td colspan="2" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İslam Hukuku&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">İslam Hukuku</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">7</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">70</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">50</td><td colspan="2" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Eşdeğeri Olan Fakültelerden Birinden Lisans Mezunu Olmak ve İslam Hukuku Anabilim Dalında veya Belgelendirmek Şartıyla İslam Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans\n Yapıyor Olmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Eşdeğeri Olan Fakültelerden Birinden Lisans Mezunu Olmak ve İslam Hukuku Anabilim Dalında veya Belgelendirmek Şartıyla İslam Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans<br style="box-sizing: border-box;">Yapıyor Olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/24&quot;}" style="box-sizing:border-box">2020/24</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik\n Yüksekokulu&quot;}" style="box-sizing:border-box">Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm Rehberliği&quot;}" style="box-sizing:border-box">Turizm Rehberliği</td><td colspan="2" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm Rehberliği&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Turizm Rehberliği</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş. Gör.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Arş. Gör.</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">7</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">70</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">50</td><td colspan="2" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Turizm Rehberliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Turizm Rehberliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.</td></tr></tbody></table></div> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=324&qa_1=sinop-%C3%BCniversitesi-3-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Thu, 26 Nov 2020 09:59:31 +0000 Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi alım ilanı https://akademikofis.com/index.php?qa=319&qa_1=eski%C5%9Fehir-osman-%C3%BCniversitesi-fak%C3%BCltesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <table border="1" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İlan No</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Birim</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Bölüm</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Anabilim Dalı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Unvanı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kadro Adedi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kadro Derecesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ALES Puan Türü(*)</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Açıklamalar</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Sözlü Sınav Tarihi</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.1pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.1pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.1pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">21.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-2</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">21.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-3</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İdare Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">21.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-4</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Milletlerarası Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">21.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-5</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Deniz Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">22.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-6</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Tarihi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">22.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Mali Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.05pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.05pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.05pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">23.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-8</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Medeni Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">24.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-9</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Milletlerarası Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">24.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">10</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:23.35pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:23.35pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.35pt; vertical-align:top; width:85px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">25.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">11</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:23.4pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:23.4pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:23.4pt; vertical-align:top; width:85px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">25.12.2020</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:46px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2020-</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">12</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:74px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Hukuk</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:104px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Fikri Mülkiyet Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Araş.Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:54px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-color:currentcolor black black currentcolor; border-style:none solid solid none; border-width:medium 1pt 1pt medium; height:21.15pt; text-align:center; vertical-align:top; width:73px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:57px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eşit Ağırlık</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:168px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:21.15pt; vertical-align:top; width:85px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">28.12.2020</span></span></span></span></td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=319&qa_1=eski%C5%9Fehir-osman-%C3%BCniversitesi-fak%C3%BCltesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Wed, 25 Nov 2020 13:07:14 +0000 İnönü Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=317&qa_1=in%C3%B6n%C3%BC-%C3%BCniversitesi-18-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;S. NO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">S. NO</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM DALI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM DALI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS, YÖKDİL VEYA EŞDEĞERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS, YÖKDİL VEYA EŞDEĞERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EĞİTİM FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EĞİTİM FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖZEL EĞİTİM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖZEL EĞİTİM</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:17,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ZİHİN ENGELLİLER\nEĞİTİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ZİHİN ENGELLİLER<br style="box-sizing: border-box;">EĞİTİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Eğitimle ilgili herhangi bir ana bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Özel Eğitimle ilgili herhangi bir ana bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EĞİTİM FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EĞİTİM FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:10,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TÜRKÇE VE\nSOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TÜRKÇE VE<br style="box-sizing: border-box;">SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TÜRKÇE EĞİTİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TÜRKÇE EĞİTİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MATEMATİK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MATEMATİK</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;GEOMETRİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">GEOMETRİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Matematik Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Matematik Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:26,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;GÜZEL SANATLAR VE TASARIM\nFAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">GÜZEL SANATLAR VE TASARIM<br style="box-sizing: border-box;">FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜZİKOLOJİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜZİKOLOJİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜZİK TEKNOLOJİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜZİK TEKNOLOJİSİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:94,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Müzik Teknolojisi bölümü lisans mezunu olup, Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalında tezli yüksek\nlisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Müzik Teknolojisi bölümü lisans mezunu olup, Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalında tezli yüksek<br style="box-sizing: border-box;">lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:18,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İKTİSADİ VE İDARİ\nBİLİMLER FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İKTİSADİ VE İDARİ<br style="box-sizing: border-box;">BİLİMLER FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;EKONOMETRİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">EKONOMETRİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YÖNEYLEM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YÖNEYLEM</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:35,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yöneylem veya Ekonometri Ana Bilim\nDallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yöneylem veya Ekonometri Ana Bilim<br style="box-sizing: border-box;">Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">7</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MALİYE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MALİYE</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MALİYE TEORİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MALİYE TEORİSİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Maliye Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Maliye Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:8}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">8</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAHİYAT FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAHİYAT FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TEMEL İSLAM BİLİMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TEMEL İSLAM BİLİMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İSLAM HUKUKU&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İSLAM HUKUKU</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi mezunu olup, İslam Hukuku Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi mezunu olup, İslam Hukuku Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">9</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAHİYAT FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAHİYAT FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TEMEL İSLAM BİLİMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TEMEL İSLAM BİLİMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve Hafızlık belgesine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve Hafızlık belgesine sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:10}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">10</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAHİYAT FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAHİYAT FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TEMEL İSLAM BİLİMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TEMEL İSLAM BİLİMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;HADİS&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">HADİS</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Hadis Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Hadis Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">11</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLETİŞİM FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLETİŞİM FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:7,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;HALKLA\nİLİŞKİLER&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">HALKLA<br style="box-sizing: border-box;">İLİŞKİLER</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İletişim Fakültesi mezunu olup, İletişim Bilimleri veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İletişim Fakültesi mezunu olup, İletişim Bilimleri veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:12}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">12</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİLGİSAYAR BİLİMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİLGİSAYAR BİLİMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:13}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">13</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ELEKTRİK TESİSLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ELEKTRİK TESİSLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:14}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">14</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÇOCUK GELİŞİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÇOCUK GELİŞİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:15}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">15</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SPOR YÖNETİCİLİĞİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SPOR YÖNETİCİLİĞİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SPOR YÖNETİCİLİĞİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SPOR YÖNETİCİLİĞİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:135,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında doktora\nyapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında doktora<br style="box-sizing: border-box;">yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=317&qa_1=in%C3%B6n%C3%BC-%C3%BCniversitesi-18-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 25 Nov 2020 13:00:56 +0000 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı https://akademikofis.com/index.php?qa=310&qa_1=abant-izzet-baysal-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ilan%C4%B1 <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.</span></span></span></span></p><table border="1" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; height:10.45pt; vertical-align:top; width:122px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BİRİM</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:117px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BÖLÜM</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:113px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ABD</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:81px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">UNVAN</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:52px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">DER.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:48px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">AD.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ÖZEL ŞARTLAR</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:10.45pt; vertical-align:top; width:114px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAŞVURU YERİ</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:122px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eğitim Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:117px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Yabancı Diller Eğitimi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:113px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İngiliz Dili Eğitimi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:81px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:52px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:48px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olup İngiliz Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:41.95pt; vertical-align:top; width:114px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 254 1000 (1607)</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:122px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:117px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İşletme</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:113px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Muhasebe ve Finansman</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:81px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:52px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:48px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da İşletme Fakültesi İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İşletme ABD işletme programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Genel işletme</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">alanında doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:83.95pt; vertical-align:top; width:114px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ İİBF Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 254 1000 (1401)</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:122px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Spor Bilimleri Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:117px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Antrenörlük Eğitimi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:113px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hareket ve Antrenman Bilimleri</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:81px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:52px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:48px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:64pt; vertical-align:top; width:114px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 253 4571</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:122px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İlahiyat Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:117px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Temel İslam Bilimleri</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:113px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tasavvuf</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:81px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:52px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:48px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İlahiyat Fakültesi mezunu olup tasavvuf alanında yüksek lisans yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td rowspan="2" style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:114px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 253 4005</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:122px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İlahiyat Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:117px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Temel İslam Bilimleri</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:113px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arap Dili ve Belagatı</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:81px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:52px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:48px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:37.85pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İlahiyat Fakültesi mezunu olup Arap Dili ve Belağatı alanında</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">yüksek lisans yapıyor olmak.</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:122px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Mühendislik Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:117px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Makine Mühendisliği</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:113px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Termodinamik</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:81px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:52px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:48px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Mühendislik Fakültesi mezunu olup Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td rowspan="2" style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.2pt; vertical-align:top; width:114px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 253 4640</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:122px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Mühendislik Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:117px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İnşaat Mühendisliği</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:113px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Mekanik</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:81px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:52px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:48px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:51.15pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Mühendislik Fakültesi mezunu olup İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">yapıyor olmak.</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:122px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Ziraat Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:117px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tarla Bitkileri</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:113px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Çayır Mera ve Yem Bitkileri</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:81px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:52px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:48px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td rowspan="2" style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:38.4pt; vertical-align:top; width:114px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 253 4345</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:122px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Ziraat Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:117px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Bitki Koruma</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:113px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Entomoloji</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:81px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:52px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">7</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:48px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:50.7pt; vertical-align:top; width:118px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu olup aynı anabilim dalında yüksek lisans yapıyor</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">olmak.</span></span></span></span></td></tr></tbody></table><p><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Genel ve Özel Şartlar</span></span><br><br><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beşyaşını doldurmamış olmak gerekir.</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">3- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen birsınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">5- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</span></span></span></span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">6- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.</span></span></span></span><br>&nbsp;</p> Araş. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=310&qa_1=abant-izzet-baysal-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ilan%C4%B1 Tue, 24 Nov 2020 08:19:40 +0000 BAİBÜ (Öncelikli Alan) Araştırma Görevlisi alım ilanı https://akademikofis.com/index.php?qa=309&qa_1=baib%C3%BC-%C3%B6ncelikli-alan-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1 <h1 style="text-align:left"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">(ÖNCELİKLİ ALAN) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI</span></span></span></span></h1><p><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca (öncelikli alan) araştırma görevlisi alınacaktır.</span></span></span></span></p><table border="1" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; height:12.3pt; vertical-align:top; width:78px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BİRİM</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:75px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BÖLÜM</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:112px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ABD</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:88px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">UNVAN</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:55px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">DER.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:43px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">AD.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">ÖZEL ŞARTLAR</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:12.3pt; vertical-align:top; width:127px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAŞVURU ADRESİ</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:78px"><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Eğitim Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:75px"><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Özel Eğitim</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:112px"><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Zihin Engelliler Eğitimi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:88px"><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:55px"><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">6</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:43px"><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">2</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Öğretmenlik lisans programlarından herhangi birinden mezun olup eğitim bilimleri veya öğretmenlik alanındaki yüksek lisans programlarından herhangi birinde tezli yüksek lisans ya da başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Not: Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:196.75pt; vertical-align:top; width:127px"><br><br><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030/BOLU</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 254 1000</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">(1607)</span></span></span></span></td></tr><tr><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:78px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:75px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:112px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">İslam Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:88px"><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Arş. Gör. (Öncelikli Alan)</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:55px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">5</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:43px"><br><br><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">1</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:123px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi mezunu olup alanında yüksek lisans ya da doktora yapıyor veya İlahiyat ya da İslami İlimler Fakültesi mezunu olup İslam Hukuku alanında yüksek lisans ya da</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">doktora yapıyor olmak.</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; height:86.1pt; vertical-align:top; width:127px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">BAİBÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030/BOLU</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Tel: 0 374 254 1000</span></span></span></span><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">(2665)</span></span></span></span></td></tr></tbody></table><table border="1" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; height:38.4pt; vertical-align:top; width:86px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Hukuk Fakültesi</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:38.4pt; vertical-align:top; width:74px"><br><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:12pt"><span style="color:black">Kamu Hukuku</span></span></span></span></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; height:38.4pt; vertical-align:top; width:142px"><br><span style="font