Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
30 kez görüntülendi
Dr. Öğr. Üyesi İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

02.11.2020 tarihli ve 31292 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemizin öğretim üyesi (öncelikli ve özellikli alan) alımına ilişkin aşağıdaki tabloda Unvan, Birim, Bölüm, Anabilim Dalı/Programı belirtilen ilanının açıklaması sehven yanlış yazılmış olup, aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSTEMLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

ALANINDA MÜHENDİSLİK LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI İLGİLİ ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK. GÜÇ REGÜLASYONU ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri (öncelikli ve özellikli alan) alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri :13/03/2019 - 27/03/2022 Başvuru Tarihleri : 02/11/2020 - 17/11/2020

image

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf (2 adet)

2. Özgeçmiş

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde ki formata uygun.

6. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Verilen Kurum Tarafından Onaylı),

8. Nüfus cüzdan fotokopisi,

9. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerinde aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler onaylandıktan sonra "CD/DVD veya Flash Bellek" ortamına aktarılacaktır.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

4. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 02/11/2020

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 17/11/2020 Saat : 17:00

5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.

7. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

BİRİMİ

TELEFON

ADRESİ

Mühendislik Fakültesi

0 376 218 95 32 / 8202

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

...