Süleyman Demirel Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
38 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öncelikli alan araştırma görevlisi alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:
1 - Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3 - Özgeçmiş
4 - Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve    öğrenci    belgelerinin    onaylı    sureti    (Yabancı    yükseköğretim    kurumu    mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6  -  Lisans  Transkripti  (onaylı)  (4’lük  ve  5’lik  not  sisteminin  100’lük  not  sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8 - Yabancı Dil Belgesi
9 - İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 10 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru                         : 22/12/2020
Son Başvuru                       : 05/01/2021
Ön Değerlendirme              : 08/01/2021
Sınav Giriş                         : 12/01/2021 Nihai Sonuç Açıklanma     : 14/01/2021

ÖNEMLİ NOTLAR:
1 - Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
2  -  Başvuran  adaylar  ile  atanmaya  hak  kazanan  adayların  durumları  Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6  -  Postadaki  gecikmelere,  eksik  bilgi  ve  belge  ile  intikal  eden  başvurulara  ve  gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7  -  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8 - İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
10  -  e-Devlet  Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan  alınan  kare  kodlu  mezun  belgesi  ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca   sorgulanarak   ön   değerlendirme   ve   değerlendirme   aşamalarında   bu   belgelerin kullanılabileceği,  ancak  atanmaya  hak  kazanılması  halinde  diploma,  mezuniyet  belgesi  veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
11 - Bu kadrolara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası, Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  15  inci  maddesi  ile "Öncelikli  Alanlardaki  Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına  Atananların  Lisansüstü  Eğitimleri  İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.
12 - Bu kadroya atanacak araştırma görevlisi ilan özel şartında belirtilen alan konusunda yetiştirilecektir.
 

S. NBirimiBölümüABD/ASD/PRGUnvanıDer.Ad.ALES
Puan Türü
ALESYab. DilÖzel Şartlar
1Fen Edebiyat
Fakültesi
KimyaFizikokimyaArş. Gör. (Öncelikli
Alan)
41Sayısal7070Mikro ve Nanoteknoloji alanında doktora yapıyor olmak.
2Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiArş. Gör.
(Öncelikli Alan)
41Sayısal7070Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.
3Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMakine Teorisi ve DinamiğiArş. Gör.
(Öncelikli Alan)
41Sayısal7070Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak.
4Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuArş. Gör. (Öncelikli Alan)41Eşit Ağırlık7050Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 55 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 55 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 39 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 60 kez görüntülendi
...