Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
43 kez görüntülendi
Dr. Öğr. Üyesi İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını, ilan tarihinden itibaren 18 Aralık 2020 - 05 Ocak 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kuramlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile yayınları hariç sadece diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Farmasötik teknoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Nanotıp konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3. Alman Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak, Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olmak

4. Çeviribilim alanında Doçent unvanına sahip olmak.

5. Türk Halkbilimi alanında Doçent unvanına sahip olmak, Geleneksel Maddi Kültür konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6. Yeni Türk Dili alanında Doçent unvanına sahip olmak.

7. Matematik alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kaba Kümeler Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak, Eğitsel Dijital Oyunlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9. İlköğretim alanında Doktora yapmış olmak, Sınıf İçi Etkileşim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10. Kimya Lisans mezunu olmak, Analitik Kimya alanında Doktora yapmış olmak, Kimya (Analitik Kimya) alanında Doçent unvanına sahip olmak, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11. Biyoloji Lisans mezunu olmak, Botanik alanında Doktora yapmış olmak, Biyoloji (Bitki Fizyolojisi) alanında Doçent unvanına sahip olmak.

12. Matematik alanında Doçent unvanına sahip olmak, Kompleks Analizler alanında çalışmalar yapmış olmak.

13. Grafik Tasarım Lisans ve Lisansüstü mezunu olmak, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanında Doçent unvanına sahip olmak.

14. Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora yapmış olmak, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı İç Mimarlık Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak.

15. Resim Lisans mezunu olmak, Resim alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik çalışmaları yapmış olmak.

16. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

17. Psikiyatri Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

18. Genel İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Finans alanında Doçent unvanına sahip olmak, Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı konularında çalışmalar yapmış olmak.

19. İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanına sahip olmak, Girişimcilik ve Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

20. Siyaset Bilimi alanında Doktora yapmış olmak, Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanına sahip olmak.

21. Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak, Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanına sahip olmak.

22. Sağlık Yönetimi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Etik konularında çalışmalar yapmış olmak.

23. Mimarlık Lisans mezunu olmak, Mimarlık alanında Doçent unvanına sahip olmak, Sürdürülebilir Mimarlık konularında çalışmalar yapmış olmak.

24. Mimarlık Lisans mezunu olmak, Kültürel Mirası Koruma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25. Gıda Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak, Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda Biyoteknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

26. Gıda Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak, Süt Bilimi ve Teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27. Jeodezi alanında çalışmalar yapmış olmak.

28. Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

29. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

30. Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak, Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak, Lipit Biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31. Tıp Doktoru olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve Tıbbi Mikoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32. Pediatrik ve Yeni Doğan Anestezisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

33. Spor Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak, Sporda Toplumsal Cinsiyet konularında çalışmalar yapmış olmak.

34. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktora yapmış olmak, Anadolu'da misyonerlik faaliyetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

35. Müzik Teorilerinde Kültürlerarası İlişkiler ve Müzik Sosyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

36. Gitar alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.

37. Üniversitelerin Fizik Lisans Programından mezun olmak, Radyoterapi Fiziği alanında Doktora yapmış olmak.

10506/1-1

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 41 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 191 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 122 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 125 kez görüntülendi
...