Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi Alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
40 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Dr.  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adaylar,  başvurdukları;  Bölüm  ve  Anabilim  Dalını  belirten  dilekçelerine,  ekleyecekleri,  özgeçmişini, Yabancı  Dil  Sınav  Puanını  gösterir  belgeyi,  2 adet  fotoğrafını,  nüfus  cüzdan  fotokopisi,  doktora/tıpta  uzmanlık belgesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükselme  ve Atama  İlkeleri  Yönergesinde  yer  alan  puanlama  kriterlerine  göre  hazırlanmış  Akademik  çalışmalarının  puanlanmış  listesini  ve  yayın  listesini  (4)  adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.
Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  başvuruda  bulunacak  adayların  başvuracakları  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçelerine  ekleyecekleri özgeçmişini,  Yabancı  Dil  Sınav  Puanını  gösterir  belgeyi,  2  adet  fotoğrafını,  nüfus  cüzdan  fotokopisi,  Doçentlik  Başarı  Belgesi,  Üniversitemiz  Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma  eserini belirtecek)  ve bilimsel çalışma  ve yayınlarını profesör adayları  (6) altı,  doçent  adayları (4)  dört  adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• NKU.Öğretim   Üyeliğine   başvuracak   Adayların,   Özgeçmiş   ve   yayınlarını   ve   diğer   akademik   çalışmalarını   puanlama   formu   formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.
 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALI/
PROGRAM
KADRO UNVANIKADRO DER.ADETAÇIKLAMA
Çorlu Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre BilimleriProfesör11Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Doktorasını havzalarda su kalitesi yönetimi konusunda yapmış olmak. Havza yönetimi konularında ve atıksuların ileri oksidasyon ve adsorpsiyon yöntemleriyle arıtılması konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiMoleküler BiyolojiProfesör11Tıbbi Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak, Mitokondriyal DNA ve Mitokondriyal respirasyon üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Dili ve EdebiyatıProfesör11Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. İngiliz Edebiyatı Teorisi ve Eleştirisi ve İngiliz
Bildungsroman üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Dili ve EdebiyatıProfesör11Doçentliğini Karşılaştırmalı Edebiyat alanında almış olmak.
17. Yüzyıl İngiliz ve Avrupa Edebiyatı ve Çağdaş İngiliz Edebiyatında Antik Mitler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaProfesör11Heterojen Fotokataliz ve Kuantum Kimyası konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiProfesör11Makro İktisat alanında doçentlik unvanı almış olmak. Parasal aktarım mekanizması ile inovasyon ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler konularında
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör11Algoloji Yan Dal Uzmanlık belgesi olmak, Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp konusunda Sağlık Bakanlığından en az 3 (üç) alanda sertifikasının olması.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör11Orbitia Travmaları ve Dekomprasyon Cerrahi ile Kornea Nakillerinde deneyimli olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriProfesör11Beden Eğitimi ve Spor alanında doçentlik unvanı almış olmak. Sporda liderlik konuları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaDoçent11Tetrasiklik İndol Alkolitleri üzerine çalışmalar yapmış
olmak. Organik Kimya alanında Doçentlik Unvanını almış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematikTopolojiDoçent11Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak.
Banach örgüleri üzerinde tanımlı L-zayıf ve M-zayıf kompakt operatörler hakkında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoçent11Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Diferansiyel operatörlerin düzenli izleri ve spektral özellikleri alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiAlman Dili ve EdebiyatıAlman Dili ve EdebiyatıDoçent11Doçentlik unvanını Alman Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, Türk ve Alman Edebiyatı ve anlatım teknikleri
alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
CoğrafyaBölgesel
Coğrafya
Doçent11Tekirdağ hakkında ve Lojistik Coğrafya üzerine çalışma
yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoçent11Çocuklarda motor performans üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDoçent11Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Nano çubuklarda eksenel titreşim, doğrusal olmayan dalga yayılımı ve dalga modülasyonu alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyomalzemeDoçent11Doçentlik unvanını Biyomalzeme alanından almış olmak. Doku mühendisliğinde hücre immobilizasyonu ve gümüş nanopartiküllerin yüzeysel sterilizasyonda kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiBahçe BitkileriBahçe BitkileriDoçent11Doçentlik unvanını Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında, Hasat Sonu Fizyolojisi ve Teknolojisi konusunda almış olmak. Bahçe ürünlerinin muhafazası ve biyokimyasal bileşikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiBitki KorumaFitopatolojiDoçent11Doçentlik unvanını Bitki Koruma bilim alanında almış
olmak. Buğdayda kök boğazı ve bağda fungal hastalıkların kimyasal mücadelesi üzerine çalışmış olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriTahıllar ve
Yemeklik Tane Baklagiller
Doçent11Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
konusunda almış olmak. Tahıllarda yetiştirme teknikleri, ıslah ve stres fizyolojisi konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi TarihDoçent11Doçentlik unvanını Siyasi Tarih alanında almış olmak. 19. Yüzyıl Türk Modernleşmesi, İki Savaş Arası Dönem Türkiye- Suriye Tarihi ve Türk- Ermeni İlişkileri üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
ResimResimDoçent11Plastik Sanatlar alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Resim tarihi üzerine yayınları olmak ve lisans resim atölye derslerine girmiş olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda genetik ve biyolojik çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent11Fabry Hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent11Hastane Enfeksiyonları ve Antibiyotik Direnci konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Doktor Öğretim
Üyesi
31Pediatrik Dermatoloji konusunda çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiPrehistoryaDoktor Öğretim Üyesi31Prehistorya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Prehistorik kazı çalışmalarına ve yüzey araştırmalarına katılmış olmak, Etnoarkeolojik çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi31İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak, Modernist Şiir ve Kimlik Teorisi konularında çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaDoktor Öğretim Üyesi31Epoksi kimyası ile çevreye duyarlı fonksiyonel hidrojel sentezleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİş ve Sosyal Güvenlik HukukuDoktor Öğretim Üyesi31Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında ve sosyal yardımlar konusunda doktora yapmış olmak., sosyal yardım hakkı üzerine çalışıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Sosyal PolitikaDoktor Öğretim Üyesi31Çalışma Ekonomisi alanında ve göç konusunda doktora yapmış olmak, Sosyal Politika bağlamında göç, entegrasyon
ve göçmen dövizi transferleri üzerine çalışıyor olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj PlanlamaDoktor Öğretim Üyesi31Yeşil Altyapı ve Kentsel Kimlik konularında çalışmalarda bulunmak.
Çorlu Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDoktor Öğretim Üyesi31Etmen tabanlı benzetim ve simülasyon parametre ayarlama optimizasyon ve makine öğrenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu
Mühendislik Fakültesi
Makine MühendisliğiEnerji*Doktor Öğretim Üyesi31Enerji depolama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Çorlu Mühendislik
Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Elektronik*Doktor Öğretim Üyesi31Enerji depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiBitkisel Biyoteknoloji*Doktor Öğretim Üyesi31Bitki Doku Kültürü ve/veya Bitki Moleküler Genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 57 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 32 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 112 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 45 kez görüntülendi
...