Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
44 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bölümü, başvuracağı alanı belirten ve İlan sıra numarasının yer aldığı bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen (14/12/2020 – 28/12/2020) süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
2. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
3. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
4. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
9. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
10. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI

KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro ile ilgili olarak Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, İlan Sıra No, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav(ALES) Belgesi
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
9. Resmî Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
10.Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
11. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Sınav Takvimi
• İlan Tarihi                            : 14/12/2020
• Son Başvuru Tarihi              : 28/12/2020
• Ön Değerlendirme Tarihi    : 30/12/2020
• Giriş Sınavı Tarihi               : 04/01/2021
• Sonuç Açıklama Tarihi       : 06/01/2021

BAŞVURU YERİ:
Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 4 Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde  Şahsen  veya  Kurye  yoluyla  başvuruda  bulunmaları  gerekmektedir.  Belgesi  eksik  olan  adayların  başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  Başvuru dosyasında  eksik  belge  olması  halinde  adayın  başvurusu  değerlendirmeye  alınmaz  ve  kişi  bundan  doğan  bir  hak  iddia  edemez.  Başvuru  süresi,  ilan
tarihinden itibaren (14/12/2020 - 28/12/2020) 15 gündür.

SIRA
NO
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
BÖLÜMPROGRAM
ANABİLİM DALI
UNVANSAYIİLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİDOÇ.DR.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak, doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak. Adeziv restoratif materyallerin biyouyumlulukları, dental restoratif materyallerin renk ve mekanik
özellikleri ile klinik davranışları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
2DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE RAYOLOJİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak, Romatoid artritli hastaların çene kemik yapısı, maksiller metastaz ve oral skuamöz hücreli karsinom hakkında çalışmalar yapmış olmak.
3DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Çocuk Diş Hekimliği alanında tamamlamış olmak, Büyükazı-Keser hipomineralizasyonu tedavisinde kullanılan dental materyallerin klinik takibi ve ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi hakkında çalışmalar yapmış
olmak
4DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş̧ Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktora ve uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış̧ olmak, Zirkonya altyapılar, seramik dayanakların ve CAD-CAM
materyallerinin mekanik ve optik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
5DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktora ve uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış̧ olmak, Dental İmplantlar, dijital ölçü sistemleri , CAD-CAM materyallerinin
renk özellikleri hakkında çalışmalar yapmış̧ olmak.
6DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERORTODONTİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ortodonti alanında
tamamlamış olmak, flor salan ortodontik bonding materyallerinin bağlanma dayanımına hakkında çalışmalar yapmış olmak.
7DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi alanında tamamlamış olmak, Otojen dentin greftinin kemik iyileşmesinde kullanımı ve temporomandibular hastalıklarda artosentez uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
8EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDOÇ.DR.1Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. Öğretim tasarımı, Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) ve öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9HUKUKÖZEL HUKUKMEDENİ HUKUKPROF. DR.1Özel Hukuk doktora mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında doçent olmak, Medeni Hukukun alt dallarında çalışmalar yapmış olmak.
10HUKUKÖZEL HUKUKÖZEL HUKUKPROF. DR.1Özel Hukuk doktora mezunu olmak, Özel Hukuk alanında doçentliğini almış olmak, Özel Hukuk
alanında çalışmalar yapmış olmak, İyi derecede Almanca ve/veya İngilizce bilgisine sahip olmak, Yükseköğretim kurumlarında yöneticilik tecrübesine sahip olmak
11HUKUKKAMU HUKUKUCEZA HUKUKUDR. ÖĞR. ÜYESİ1Kamu Hukuku doktora mezunu olmak, Ceza hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak, İyi derecede Almanca ve/veya İngilizce bilgisine sahip olmak.
12İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİŞLETME BÖLÜMÜİŞLETMEPROF.DR1Pazarlama alanında doktorasını tamamlamış pazarlama iletişimi, marka yönetimi ve marka ekonomisi alanlarında çalışmalar yürüten, bu alanlarda uluslararası ve endeksli dergilerde ve
uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınları olan
13İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİKDR. ÖĞR. ÜYESİ1Doktorasını ekonomi alanında tamamlamış olmak. Lisans seviyesinde Ekonomi ve İstatistik alanlarında ders vermiş olmak. Gelişmekte olan ülkeler üzerine makro iktisat ve zaman serileri ile ilgili, uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
14İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİKDOÇENT veya DR. ÖĞR. ÜYESİ1İşletme veya Uluslararası Ticaret alanında Doktora yapmış olmak. Uluslararası Ticaret teorisi ve/veya sosyal inovasyon alanlarında Scopus veri tabanında taranan dergilerde çalışmalar yapmış olmak.
15İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERPSİKOLOJİ BÖLÜMÜPSİKOLOJİDR.ÖĞR.ÜYESİ1Son 1 yıl içerisinde Klinik Psikoloji alanında Doktorasını almış olmak; Klinik ve Gelişim Psikolojisi'nin kesişme alanında araştırmalar yürütmüş olmak; interdisipliner ve Üniversiteler arası bir araştırma ağına sahip olmak; Modern veri analiz yöntemlerine hakim olmak (örn. AMOS, MPlus, R, Dyadic Analiz vb.); alanında Lisans ve Yüksek Lisans dersleri verebilecek olmak; alanında uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak veya uluslararası bilimsel
toplantılarda bildiri sunmuş olmak; yüksek yayın potansiyeline sahip olmak.
16İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERPSİKOLOJİ BÖLÜMÜPSİKOLOJİPROF. veya DOÇ.DR. veya DR.ÖĞR.ÜYESİ1Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak; kuvvetli bir araştırma profiline sahip olmak; alanında uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak veya uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmuş olmak; ileri İstatistik yöntemlerine vakıf olmak (Yapısal Eşitlik Modelleri; Multilevel Analiz; Bayesian istatistik) ve AMOS, MPlus ve R gibi programları kullanmada uzmanlaşmış
olmak; Lisans ve Yüksek Lisans dersleri verebilecek olmak.
17İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERPSİKOLOJİ BÖLÜMÜPSİKOLOJİDOÇ. DR.1Psikoloji alanında lisans derecesine sahip olmak; yüksek lisans ve doktora derecesini Bilişsel Psikoloji alanında yapmış olmak. Alanında uluslararası yayın yapmış olmak; bellek, dikkat ve bilişsel yaşlanma konularında akademik çalışmaları bulunmak; lisans ve
lisansüstü ders verme ve tez yönetme tecrübesine sahip olmak
18İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERSOSYOLOJİ BÖLÜMÜSOSYOLOJİDR.ÖĞR.ÜYESİ1Yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji bölümünden almış olmak. Sosyal antropoloji ve sosyal teori alanlarında ders verebilecek olmak; sosyal hafıza, göç ve kır sosyolojisi alanlarında
çalışmalar yürütüyor olmak.
19İLETİŞİMDİJİTAL OYUN TASARIMIDİJİTAL OYUN TASARIMIPROF. DR.1Lisans eğitimini Mühendislik Fakültelerinin bölümlerinde tamamlamış olmak, Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin Bilişim Anabilim Dalı programından doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Uygulamalı İletişim bilim alanında almış olmak, Oyun tasarımı alanında etkileşimli anlatı, sayısal oyunlar ve oyuncu psikolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası
çalışmaları bulunmak.
20İLETİŞİMİLETİŞİM VE TASARIMIİLETİŞİM VE TASARIMIDOÇ.DR.1Ses Mühendisliği ve Tasarım/Müzik Bölümlerinden alınmış̧ yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, Doçentlik unvanını Müzik Bilim alanından almış olmak, Ses Mühendisliği, Müzik Prodüksiyonu, Etkileşim Tasarımı ve Ses Tasarımı derslerini İngilizce verebilecek olmak, Etkileşimli Ses Tasarımı, Müzik Bilgi Erişim ve Audio Mastering alanlarında
akademik yayınları olmak.
21İLETİŞİMSİNEMA VE TELEVİZYONSİNEMA VE TELEVİZYONDR.ÖĞR.ÜYESİ1Sosyal Bilimler Enstitülerinin Sinema ve Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Medya Araştırmaları programından birinden doktora derecesine sahip olmak, Sinema ve televizyon alanlarında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olmak ve film yapımı,
yapım sonrası ve sinema teknolojileri alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip olmak.
22İLETİŞİMSİNEMA VE TELEVİZYONSİNEMA VE TELEVİZYONPROF. DR.1Doçentlik unvanını Sinema bilim alanında almış olmak, Türkiye’de sinemanın geçmişine ve bugününe dair akademik araştırma ve çalışmaları, uzmanlığı, yetkinliği bulunmak, Türk sineması tarihi ve Türkiye'de sinema türleri hakkında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak.
23İLETİŞİMSİNEMA VE TELEVİZYONSİNEMA VE TELEVİZYONDR.ÖĞR.ÜYESİ1Sosyal Bilimler Enstitülerinin Radyo Televizyon ve Sinema programlarımdan doktora derecesine sahip olmak, Oyun tasarımı, oyun senaryosu ve interaktif anlatı alanlarında uzmanlığı ve
akademik çalışmaları bulunmak.
24İLETİŞİMYENİ MEDYAYENİ MEDYADR.ÖĞR.ÜYESİ1Gazetecilik, Medya ve İletişim Çalışmaları veya İletişim Bilimleri alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak, Oyun medyası, oyun kültürü ve oyun toplulukları alanlarında uzmanlığı
ve akademik çalışmaları bulunmak.
25İLETİŞİMİLETİŞİM VE TASARIMIİLETİŞİM VE TASARIMIDR.ÖĞR.ÜYESİ1Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları alanlarında doktora derecesine sahip olmak, Güncel sanat ve sanat felsefesi alanında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olmak.
26MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİPROF. DR.1İşletme Mühendisliği veya ilgili alanda doktora derecesine sahi olmak, Tersine lojistik ağ
tasarımı, yapay sinir ağları ve bulanık çok kriterli karar verme konularında araştırmalar yapmış olmak.
27MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak. Çok değişkenli
öğrenme, çok hedefli optimizasyon konularında araştırmalar yapmış olmak.
28MİMARLIK VE TASARIMİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMIİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMIPROF. DR.1Üniversitelerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden lisans, yüksek lisans derecelerine sahip olmak, Doçentlik unvanını İç Mimarlık alanından almış olmak, İngilizce ders hazırlama/verme yükümlülüğünü taşıyabilecek olmak, kamusal iç mekan tasarımı ve sağlık, içmimarlık eğitimi ve yapı fiziği alanlarında çalışan adaylar.
29MİMARLIK VE TASARIMİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMIİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMIDR. ÖĞR. ÜYESİ1Üniversitelerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin lisans ve doktora derecelerinden diploma sahibi olan, İngilizce ders hazırlama/ders verme yükümlülüğünü taşıyabilecek adaylar.
30MİMARLIK VE TASARIMENDÜSTRİYEL TASARIMENDÜSTRİYEL TASARIMDR. ÖĞR. ÜYESİ1Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım/Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden lisans/yüksek lisans/doktora derecelerinden en az bir seviyede diploma sahibi olan, doktorasını tamamlamış, İngilizce ders hazırlama ve ders verme yükümlülüğünü taşıyabilecek adaylar.
31SAĞLIK BİLİMLERİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
(İNGİLİZCE)
PROF. veya DOÇ.DR. veya DR.ÖĞR.ÜYESİ1Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak. İngilizce yabancı dil notu 80 ve üzeri olmak.
32SAĞLIK BİLİMLERİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE)
DOÇ.DR.1Nöroloji uzmanı tıp doktoru olmak. Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sinirbilim
alanında en az doktora yeterliliğini tamamlamış olmak. Müzik ve sanat terapisi alanlarında sertifika sahibi olmak. İngilizce yabancı dil notu 80 ve üzeri olmak.
33SAĞLIK BİLİMLERİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE)
DR.ÖĞR.ÜYESİ1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak. İngilizce yabancı dil notu 80 ve üzeri olmak.
34SAĞLIK BİLİMLERİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE)DR.ÖĞR.ÜYESİ1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında ve/veya Ortez Protez alanında lisans ve/veya doktora yapmış olmak. İngilizce yabancı dil notu 80 ve üzeri olmak.
35SAĞLIK BİLİMLERİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİK (TÜRKÇE)DR.ÖĞR.ÜYESİ1Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
36UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULUGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
BÖLÜMÜ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIPROF. DR.1Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Bölümü'nden almış olup, kurutma teknolojileri konusunda akademik çalışmalar ve endüstriyel projeler yapmış olmak.
37MESLEK YÜKSEKOKULUDIŞ TİCARET BÖLÜMÜDIŞ TİCARETDOÇENT1Uluslararası ilişkiler alanında doçent unvanına sahip olmak, “Uluslararası Deniz Ticareti, Deniz yetki alanları” konularında çalışmalar yapmış olmak.
38MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Ekonomi dalında doktor unvanına sahip olmak, Makro Ekonometrik tahmin ve/veya modelleme konusunda araştırma tecrübesine sahip olmak, Makine öğrenmesi ve veri madenciliği tekniklerini makro ekonomik modelleme ile birleştiren çalışmalar yapmış olmak, Stata, R, Python veya
Matlab yazılım dillerinden en az birini çok iyi derecede kullanmak.
39MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRİK VE OTOMASYONMEKATRONİKDR. ÖĞR. ÜYESİ1Bilgisayar Bilimleri veya ilgili alanda doktora derecesi almak. Yapay Zeka, makine öğrenme ve görüntü işleme konularında araştırmalar yapmak
40SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDİŞÇİLİK HİZMETLERİAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIDR. ÖĞR. ÜYESİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Endodonti alanında tamamlamış olmak, Kök kanal doldurma tekniklerinin kanal duvarlarına adaptasyonu ve dentin kanallarına peterasyonu hakkında çalışmalar yapmış olmak.
41SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
DİŞÇİLİK HİZMETLERİAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIÖĞR. GÖREVLİSİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak, Maksiller protetik rehabilitasyonda zigomatik implantların kullanımı hakkında klinik kullanımı, Ortognatik cerrahide rotasyon ve ilerletmede kullanılan
fiksasyon çeşitleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
42SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
DİŞÇİLİK HİZMETLERİDİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİÖĞR. GÖREVLİSİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında yapıyor olmak,
43SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDİŞÇİLİK HİZMETLERİDİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİÖĞR. GÖREVLİSİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında yapıyor olmak,
44SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDİŞÇİLİK HİZMETLERİDİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİÖĞR. GÖREVLİSİ1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.
45KONSERVATUVARMÜZİKMÜZİKÖĞR.
GÖREVLİSİ
1Müzik alanında doktora yapıyor olmak ve belgelemek kaydıyla yüksek öğretim kurumlarında, en
az 2 yıl Türk Halk Müziği alanında ders vermiş olmak

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 49 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 66 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 33 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 44 kez görüntülendi
...