Kayseri Üniversitesi 20 Öğretim üyesi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
42 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

1- Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
2-  Kanuni  şartlara  haiz  adayların  başvuru  süresi  içerisinde;  Üniversitemiz  Rektörlük  Evrak  Kayıt  Birimine  şahsen/posta  ile  başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği  ile  Kayseri  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  belirtilen  şartları  taşıyor  olmak.  (İlgili  kadrolara  başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
4-  Kayseri  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri  Üniversitemiz  web  sitesinde  (www.kayseri.edu.tr)  ve  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
5- Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
7-  Başvuru  evrakları  ve  yayın  dosyaları  geri  iade  edilmeyecektir.  İlan  edilen  kadrolara  uygun  olmadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular  atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
8- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
9- Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler. NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-  Adayların  ilan  edilen  profesörlük  kadrosuna  başvurabilmeleri  için  durumlarının  Kayseri  Üniversitesi’nde  açık  bulunan  profesörlük  kadrolarına başvurma,  yükseltilme  ve  atanma  konusunda  Senato  ilkelerinin  ilgili  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygunluğunun  ilgili  komisyon  tarafından  kabulü zorunludur.
- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-  Adayların  ilan  edilen  doçentlik  kadrosuna  başvurabilmeleri  için  durumlarının  Kayseri  Üniversitesi’nde  açık  bulunan  doçentlik  kadrolarına başvurma,  yükseltilme  ve  atanma  konusunda  Senato  ilkelerinin  ilgili  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygunluğunun  ilgili  komisyon  tarafından  kabulü zorunludur.
- 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
Adayların ilan edilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğr. Üyesi  kadrolarına  başvurma,  yükseltilme  ve  atanma  konusunda  Senato  İlkelerinin  ilgili  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygunluğunun  ilgili  komisyon tarafından kabulü zorunludur.

- 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi,  askerlik  durum  belgesi  ve  iki  adet  fotoğrafı  (Çalışmalarını  kapsayan  4  takım  dosya  haricinde)  Rektörlük  Evrak  Kayıt  Birimine  teslim  etmeleri gerekmektedir. Dr. Öğr. Üyesi adayları Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi  bir yabancı  dil  sınavından  fakülte ve  yüksekokul  kadrolarına yapılacak  atamalar için  en  az 65  (altmış beş) puan  veya  muadili bir puan,  meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.

Not:
-   2547   sayılı   Kanun’un   Ek   38.   maddesi   uyarınca   belirlenen   %20’lik   kota   kapsamında   başvuru   yapılabilecek   Dr.   Öğr.   Üyesi   kadrosu bulunmamaktadır.
-  Başvuruda  bulunan  adayların  yayın  dosyalarının  içerisine  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  kullanılan  puanlama
tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
 

İLAN NOBİRİMİBÖL/ABD/ASD/PROGUNVANDRCADETAÇIKLAMA
1001Develi Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Yakınçağ TarihiProfesör11Yakınçağ Tarihi Alanında Doçentliğini Almış
Olmak. Eğitim Tarihi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
1002Uygulamalı Bilimler Fakültesiİnsan Kaynakları YönetimiProfesör11Yönetim ve Strateji Alanında Doçentliğini Almış
Olmak. Çevreci Yönetim Uygulamaları Konusunda Çalışmaları Olmak.
1003Meslek YüksekokuluDış TicaretDoçent11Uluslararası İktisat Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Uluslararası Ticaret Alanında Çalışmalar
Yapmış Olmak.
1004Mühendislik,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Devreler ve SistemlerDoçent11Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında
Doçentliğini Almış Olmak. Adaptif Filtreler Konusunda Çalışmaları Olmak.
1005Meslek YüksekokuluBiyomedikal Cihaz TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi21Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında
Doktora Yapmış Olmak. Sinyal Analizi Üzerine Çalışmaları Olmak.
1006Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
TelekomünikasyonDr. Öğr. Üyesi51Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Nanoantenler
Alanında Çalışmaları Olmak.
1007Mühendislik,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal TemellerDr. Öğr. Üyesi31Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında
Doktora Yapmış Olmak. Mekânsal Veri Madenciliği Alanında Çalışmaları Olmak.
1008Mühendislik,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal TemellerDr. Öğr. Üyesi31Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında
Doktora Yapmış Olmak. Örüntü Madenciliği Alanında Çalışmaları Olmak.
1009Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
DonanımDr. Öğr. Üyesi11Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Ses İşleme Alanında
Çalışmaları Olmak.
1010Mühendislik,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ElektronikDr. Öğr. Üyesi41Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim
Dalında Doktora Yapmış Olmak. Robotik Uygulama Alanında Çalışmaları Olmak.
1011Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım FakültesiKontrol SistemleriDr. Öğr. Üyesi41Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Vektör ve Doğrudan Moment Kontrol Alanında Çalışmaları
Olmak.
1012Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
YazılımDr. Öğr. Üyesi41Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Mobil Güvenlik
Alanında Çalışmaları Olmak.
1013Mühendislik,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Temel BilimleriDr. Öğr. Üyesi31Matematik Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Monte Carlo Benzetim metodu ve Yapay Sinir Ağları konularında Çalışmaları Olmak.
1014Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti TarihiDr. Öğr. Üyesi51Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak. İkinci Dünya Savaşı Üzerine
Çalışmalar Yapmış Olmak.
1015Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Ortaçağ TarihiDr. Öğr. Üyesi51Ortaçağ Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Memlükler Tarihi Alanında Çalışmalar Yapmış
Olmak.
1016Develi Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Yeni Türk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi51Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Otobiyografi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
1017Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Yeni Türk DiliDr. Öğr. Üyesi51Yeni Türk Dili Alanında Doktora Yapmış Olmak. Tarihi Türk Lehçelerine Ait Eserler Üzerine
Çalışmalar Yapmış Olmak.
1018Yahyalı Meslek YüksekokuluTarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama
Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi31Botanik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Mantar Sistematiği Alanında Çalışmaları Olmak.
1019Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek YüksekokuluKimya TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi11Analitik Kimya Alanında Doktora Yapmış Olmak. Bitki Bileşenlerinin İzolasyonu Alanında
Çalışmaları Olmak.
1020Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek YüksekokuluGeleneksel El SanatlarıDr. Öğr. Üyesi11Sanat Tarihi Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatı
Üzerine Çalışmaları Olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

...