Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
60 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Özel şartlar
(1) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans  derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(3) Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet:
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek  yüksekokullarının,  bu  Yönetmeliğin  6  ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,
(1) Adayın  müracaat  için  hazırlamış  olduğu  dilekçesi  veya  üniversitemiz  personel  daire  başkanlığının  internet  sitesinden  temin  edeceği  başvuru formu
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf,
(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş
(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının  aynıdır  şeklinde  onaylanmış  fotokopisi  veya  noter  onaylı  fotokopisi  veya  www.turkiye.gov.tr  adresli  internet  adresinden  alınan  internet  çıktısı, (Yurtdışından  alınmış  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı'nca  denkliğinin  onaylandığını  gösterir  belgenin  resmi  kurumlarca  aslının  aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)
(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik),
(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,
(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,
(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),
(11) Merkezi  yabancı  dil  sınavı  (YDS  veya  YÖKDİL)  ya  da  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu'nca  kabul  edilen  bir  dil  sınavının  sonuç  belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),
(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),
(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.  İlgili  birimlere  yapılmayan  veya süresi  içinde yapılmayan  ya  da eksik  belgeyle  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi                  : 14/12/2020
Son Başvuru Tarihi                : 28/12/2020
Ön Değerlendirme Tarihi       : 04/01/2021
Giriş Sınavı Tarihi                 : 11/01/2021
Sonuç Açıklama Tarihi          : 15/01/2021
Sonuçlar, www.dpu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMABD/ASD/ PRUNVANIDER.ADETALES
Puan Türü
Yabancı DilBAŞVURU YERİAÇIKLAMA
2020/11Fen Edebiyat FakültesiBiyokimyaBiyoteknolojiAraştırma Görevlisi61SAY 7050Fen Edebiyat Fakültesi DekanlığıBiyokimya veya Biyoloji bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
2020/12Fen Edebiyat
Fakültesi
KimyaFizikokimyaAraştırma
Görevlisi
61SAY 7050Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
Kimya Bölümü mezunu olmak, alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2020/13Kütahya Uygulamalı Bilimler FakültesiMuhasebe ve Finans YönetimiMuhasebeAraştırma Görevlisi61EA 7050Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi DekanlığıÜniversitelerin Fakülte seviyesinde eğitim veren Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe-Vergi ve İşletme bölümlerinden birinden mezun olmak ve Muhasebe, Muhasebe Finansman, Muhasebe Denetim ve Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz yüksek lisans programlarından birinde
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2020/14Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıAraştırma Görevlisi61SAY 7050Mühendislik Fakültesi DekanlığıBilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmak, bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2020/15Mühendislik FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik MakineleriAraştırma Görevlisi61SAY 7050Mühendislik Fakültesi DekanlığıElektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2020/16Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatAraştırma Görevlisi61SAY 7050Mühendislik Fakültesi DekanlığıMakine Mühendisliği bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
2020/17Simav Teknoloji FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektronikAraştırma Görevlisi61SAY 7050Simav Teknoloji Fakültesi DekanlığıElektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 31 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 87 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 38 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 44 kez görüntülendi
...