Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
53 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan olunur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)

2- YÖK formatlı özgeçmiş

3- ALES belgesi (sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir)

4- Yabancı dil belgesi

5- İlanda istenilen özel şartlara göre Lisans, Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi ve transkripti, Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi ile Doktora öğrenci belgesi fotokopisi (onaylı) veya e-Devletten alınan belge

6- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

7- Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet )

10- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

BAŞVURU NOTLARI:

1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' te belirlenen şartları sağlamaları gerekir.

ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Sınavlar; aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

3- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4- Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacak duyurular, tebligat niteliğinde olup ayrıca resmi yazı vb. yapılmayacaktır.

5- Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü "Aslı Gibidir" yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.

6- İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Başvurular, Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Araştırma Görevlisi kadroları için, ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru formu ve ekleri hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

8- e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır.

9- Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 51 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 38 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 42 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 52 kez görüntülendi
...