Ondokuz Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
42 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

1-Profesör  Adayları;  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  14.maddesi  gereğince  adayların  Anabilim  Dalları  ile  “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
3- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:
1- Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama  Asgari  Koşullarının  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  ve  Değerlendirme  Formunu  ve  Öğretim  Üyesi  Bilgi  Formunu  (bilgisayar  ortamında)  1  adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini; ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları  yerine  getirmeleri  gerekmektedir.  (http://www.omu.edu.tr)  adresinden  Üniversitemiz/Kamu  Mevzuat  Sistemi  (KAYSİS)/Yönergeler  kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
( * ) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
NOT: Son başvuru tarihi 21/12/ 2020 Pazartesi günü mesai bitimidir.
 

ADETUNVANBİRİMABD/PROGRAMAÇIKLAMA
1ProfesörEğitim FakültesiFizik EğitimiFizik Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak
1ProfesörTıp FakültesiAcil Tıp (*)
1Dr.Öğr.ÜyesiTıp FakültesiPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (*)
1Dr.Öğr.ÜyesiTıp FakültesiÜrolojiSağlık alanında Eğiticinin Eğitimi Sertifikası sahibi olmak (en az 100 saat eğitim almış)
1Doçentİlahiyat FakültesiKelamÇağdaş dönem tarih, metafizik ve teoloji ilişkileri alanında çalışmalar yapmış olmak
1Dr.Öğr.Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset ve Sosyal BilimlerMilitarizm ve Siyaset İlişkisi alanında çalışmalar yapmış olmak; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (İngilizce) (YÖKDİL) veya YDS’den ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 90 (doksan) puan eş değeri bir puan almış olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 103 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 63 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 31 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 69 kez görüntülendi
...