Sabancı Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
48 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  Ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  ilgili  maddelerine  göre  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlere  karşılarında  belirtilen  unvanlarda  Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile  birlikte  posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Araştırma Görevlisi Kadro İlanları
İlan Tarihi                                                  : 27.10.2020
Son Başvuru Tarihi                                    : 17.11.2020
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi              : 30.11.2020
Giriş Sınavı Tarihi                                     : 10.12.2020
Sonuç Açıklama Tarihi                              : 21.12.2020
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi   : http://fens.sabanciuniv.edu Başvuru Şekli                                             : Posta yolu ile
Telefon Numarası                                      : 0216 483 96 03
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri          : e-posta: elif.erbas@sabanciuniv.edu
Adres: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Elif Erbaş)

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Fakülte

Programı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES- SAYISAL
Puan Şartı

YDS /
Eşdeğeri
Puan Şartı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör.

2

70

80

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Data Bilimi alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olmasından dolayı, İngilizce olarak
yapılacaktır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik
(İngilizce)

Arş. Gör.

1

70

80

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olmasından dolayı,
İngilizce olarak yapılacaktır.


İlan Tarihi                                                  : 27.10.2020
Son Başvuru Tarihi                                    : 17.11.2020
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi              : 07.12.2020
Giriş Sınavı Tarihi                                     : 14.12.2020
Sonuç Açıklama Tarihi                              : 21.12.2020
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi   : http://sbs.sabanciuniv.edu
Başvuru Şekli                                             : Posta yolu ile
Telefon Numarası                                      : 0216 483 9672
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri          : e-posta: burcu.albayrak@sabanciuniv.edu
Adres: Yönetim Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Burcu Albayrak Günaydın)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Fakülte

Programı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES- SAYISAL
Puan Şartı

YDS /
Eşdeğeri Puan Şartı

Özel Şartlar

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilimleri Programı (İngilizce)

Arş. Gör.

1

70

80

Yönetim Bilimleri alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olmasından dolayı, İngilizce olarak
yapılacaktır.


Genel Şartlar:
1. 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
3.  Öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  kadrolarına  naklen  veya  açıktan  yapılan  her  türlü  atamada  ALES’ten  en  az  70  puan  almış  olmak gerekmektedir.
4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 80 (veya muadili) puan almış olmak.
5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Araştırma Görevlisi

Kadrosu İçin İstenen Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi-pozisyonlari
Yönetim Bilimleri Fakültesi için https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi-pozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.
2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı
5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 80 puan veya muadili bir puan alınmalı)
6. ALES belgesi fotokopisi.
7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi
8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü)
10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)
11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir )
13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve  Doğa  Bilimleri  Fakültesi  Dekanlık  Ofisine  ulaşmış  olması  gerekmektedir.  Kargodaki  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır.  Sonuçlar  Sanat  ve  Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

...