Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 17 akademisyen alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
50 kez görüntülendi
Profesör İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Duyuru Başlama Tarihi      : 27.11.2020
Son Başvuru Tarihi            : 14.12.2020

 

FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO
SAYISI
KADRO
UNVANI
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek Bilimleri BölümüFarmasötik Kimya Anabilim DalıFarmasötik Kimya Anabilim Dalı derslerini İngilizce olarak verme konusunda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak, Polimerik nanopartiküller ve nanotaşıyıcılar konularında çalışmalar yapmış
olmak.
1Prof. Dr.
Farmakoloji Anabilim DalıMoleküler farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Farmakoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, Bilgisayar destekli ilaç tasarım
alanında çalışmalar yapmış olmak.
1Prof. Dr.
Temel Eczacılık Bilimleri
Bölümü
Analitik Kimya Anabilim DalıEczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak,Analitik Kimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak.1Prof. Dr.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüAnesteziyolojive
Reanimasyon Anabilim Dalı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve yoğun
bakım yandal uzmanı olmak.
1Doç. Dr.
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
IVF ve ileri düzey endoskopik cerrahi alanlarında
deneyimli olmak.
1Prof. Dr.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıPediatrik otorinolaringoloji alanında çalışmalar
yapmış olmak ve bu alanda yurtdışı deneyimine sahip olmak.
1Doç. Dr.
Dahili Tıp Bilimleri BölümüEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
1Prof. Dr.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı1Prof. Dr.
Kardiyoloji Anabilim Dalı1Prof. Dr.
Nöroloji Anabilim DalıNöroloji uzmanı ve klinik nörofizyoloji yandal uzmanı olmak, EMG ve uyandırılmış potansiyeller
alanında çalışmalar yapmış olmak.
1Prof. Dr.
Temel Tıp Bilimleri BölümüAnatomi Anabilim DalıAnatomi anabilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak veya Anatomi anabilim dalında
doktora yapıyor olmak.
1Arş. Gör.
Biyofizik Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak ve Biyofizik doktorası
yapıyor olmak.
1Arş. Gör.
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
1Arş. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüAmeliyathane Hizmetleri ProgramıCerrahi Tıp Bilimlerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak,Uzmanlık sonrası en az 5
yıl deneyime sahip olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıBiyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak,Doku ve hücre nakli immünolojisi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü-Biyoteknoloji Anabilim DalıBiyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği Matematik veya İstatistik
bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.
1Arş. Gör.
-Moleküler Biyoloji Anabilim DalıBiyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği veya Veteriner Hekimliği
bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.
1Arş. Gör.


ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den  ulaşılabilir.  Bezmialem  Vakıf  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri Yönergesinde    (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages    /Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve- yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-      ve-      Atanma-Kriterleri-Yonergesi- degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.
-  Başvurular  ilan  tarihini  takip  eden  15  gün  içinde  Rektörlüğümüz  İnsan  Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin  yukarıda  belirlenen  birim  ve  bölümlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  09.11.2018  tarihli,  30590  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
-    İlana    başvuru    için    gerekli    belge    ve    bilgilere    Üniversitemiz    web    sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
-  Başvurular  ilan  tarihini  takip  eden  15  gün  içinde  Rektörlüğümüz  İnsan  Kaynakları
Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi   : 21.12.2020
Sınav Tarihi                        : 24.12.2020
Sonuç Açıklama Tarihi       : 31.12.2020

İlana başvuracak adayların;
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak   Merkezi   Sınav   ile   Giriş   Sınavlarına   İlişkin   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmeliği"nde  yer  alan  genel  ve  özel  şartları  taşıyor  olması  ve  belirtilen  başvuru  tarihleri arasında   aşağıda   bildirilen   başvuru   evraklarını   şahsen   /   posta   yolu   ile   Bezmialem   Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

*Yabancı   Diller   Bölümü   Öğr.Gör.   kadrosuna   başvuran   adayların   "Öğretim   Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği"  6'ncı  maddesi  4'üncü  fıkrası uyarınca  en  az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.
*İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir. Başvuru Evrakları:

-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü)
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)
- Fotoğraf (2 adet),
-  Alınan  tüm  diplomaların  ve  lisans  transkriptinin  noter  onaylı  örneği  veya  alınan üniversiteden  aslı  gibidir  örneği,(Başvuru  esnasında  e-Devletten  alınan  doğrulama  kodu  içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından  alınan  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı ya da aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.
 

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 48 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 35 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 55 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 103 kez görüntülendi
...