İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
41 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Araştırma Görevlisi kadroları için Başvurularda İstenen Belgeler
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
5.  Lisans  diploması  ve  transkript  (Noter  veya  Resmi  Kurumlarca  onaylanmış  mühürlü örneği, e-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.),
6. Doktora öğrencilerinin Yüksek Lisans mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,
7. Öğrenci belgesi ( Aranan niteliklerde belirtilen, Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ettiklerini gösteren öğrenci belgesi teslim edeceklerdir.),
8. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),
9. ALES sonuç belgesi,
10.  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavı  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.
11. Adli sicil belgesi,
12. Hizmet belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için.)

AÇIKLAMALAR
1.  İlanda  belirtilen  kadrolara  atanacak  adayların  işlemlerinde  “Öncelikli  Alanlardaki Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına  Atananların  Lisansüstü  Eğitimleri  İle  Diğer  Hususlara  İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.
2. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3.   Başvurular,   kadro   ilanında   belirtilen   akademik   birimlere   şahsen   veya   posta   ile yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler, posta yoluyla eksik veya onaysız iletilen belgeler ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
4. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
5.    Yabancı    ülkelerden     alınan     diplomaların     denkliğinin     Yükseköğretim    Kurulu/ Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
6.  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamasında  lisans  mezuniyet  notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
7. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite  internet  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  mahiyetindedir.  Kişilere  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru tarihleri                                                 : İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün.
Ön değerlendirme sonuçlarının yayınlanması    : 26 Kasım 2020
Sınav tarihi                                                          : 03 Aralık 2020
 

SIRAFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANKAD. DER.ADETİHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA
ARANAN NİTELİKLER
1Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuAraştırma Görevlisi41Hukuk Fakültesi mezunu olup, Anayasa Hukuku
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2Hukuk FakültesiÖzel HukukFikri Mülkiyet HukukuAraştırma Görevlisi41Hukuk Fakültesi mezunu olup, Fikri Mülkiyet Hukuku
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
3Hukuk FakültesiKamu HukukuGenel Kamu HukukuAraştırma Görevlisi41Hukuk Fakültesi mezunu olup, Genel Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
4Hukuk FakültesiKamu HukukuHukuk
Felsefesi ve Sosyolojisi
Araştırma Görevlisi41Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
5Hukuk FakültesiKamu HukukuHukuk TarihiAraştırma Görevlisi41Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hukuk Tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
6Hukuk FakültesiÖzel Hukukİslam HukukuAraştırma Görevlisi51Hukuk Fakültesi veya İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi
mezunu olup, İslam Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
7Hukuk FakültesiÖzel Hukukİş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Araştırma Görevlisi51Hukuk Fakültesi mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
8Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukAraştırma Görevlisi51Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Hukuk
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
9Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni Usul ve İcra İflas
Hukuku
Araştırma Görevlisi61Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
10Hukuk FakültesiÖzel HukukMilletlerarası Özel HukukAraştırma Görevlisi61Hukuk Fakültesi mezunu olup, Milletlerarası Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
11Edebiyat FakültesiTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyet
Tarihi
Araştırma Görevlisi71Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.
12Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Siyaset ve Sosyal BilimlerAraştırma Görevlisi72Siyaset Psikolojisi alanında doktora yapıyor olmak.


Sınav sonuçlarının açıklanması                          : 10 Aralık 2020

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

...