Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
43 kez görüntülendi
Dr. Öğr. Üyesi İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre "Öncelikli Alan Öğretim Üyesi" alınacaktır.

Adayların, başvurularını, ilan tarihinden itibaren 24 Kasım - 8 Aralık 2020 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik /atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-devlet üzerinden alınacak), fotoğraf, diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı dosya; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen dosyada bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile yayınları hariç sadece diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

imageimageimage

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/ atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Biyomühendislik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3. Kimya Lisans mezunu olmak, Analitik Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4. Kimya Lisans mezunu olmak, Organik Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5. Kimya Lisans mezunu olmak, Polimer Kimyası alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

6. Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7. İstatistik Lisans mezunu olmak, İstatistik alanında Doçent unvanına sahip olmak, Büyük Veri ve Veri Analitiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

8. Matematik Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Bilgi Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

9. Kimya Lisans mezunu olmak, Biyokimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

10. Kimya Lisans mezunu olmak, Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

11. Matematik Lisans mezunu olmak, Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Bilgi Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

12. Matematik Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

13. "Sosyal Hizmet" alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Göç konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinden birinde Doktora derecesine sahip olmak, Nesnelerin İnterneti alanında çalışmalar yapmış olmak.

15. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinden birinde Doktora derecesine sahip olmak, Bulut Bilişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

16. Elektrik veya Elektronik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

17. Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü derecelerine sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

18. Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

19. Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Kimya Mühendisliği alanında Lisansüstü derecelerinden en az birini almış olmak, Kimya Mühendisliği Temel alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

20. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Nano Teknoloji veya Elektronik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

21. Kuantum Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

22. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Büyük Veri ve Veri Analitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

23. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Nesnelerin İnterneti alanında çalışmalar yapmış olmak.

24. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

25. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Bulut Bilişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

26. Rüzgar Enerjisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

27. Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

28. Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Büyük Veri ve Veri Analitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

29. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmak olmak.

30. Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

31. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

32. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Enerji Depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.

33. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

34. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Enerj Depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.

35. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

36. Tıp Doktoru olmak, Biyofizik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

37. Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji bölümlerinden veya Eczacılık Fakültelerinin birinden Lisans derecesine sahip olmak, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji veya Nanoteknoloji-Nanotıp alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 53 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 198 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 127 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 131 kez görüntülendi
...