İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Öncelikli ve Özellikli Alan Öğretim Üyesi alım ilanı - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
41 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların; Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış  tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan    7 (yedi) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Yabancı Dil Belgelerini, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellek ile birlikte basılı olarak 1 takım dosya halinde teslim edilecektir.)
1.         Kadroya Başvuru dilekçesi
2.         Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3.         1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçent adaylar dolduracaktır.)
4.         Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına Üniversitemiz https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilir.)
5.         Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.)
6.         Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olmalıdır.
 7.         Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu)
8.         1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
9.         Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
10.       Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, Resmi Kurumlarca onaylanmış olmalıdır.)
11.       Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1-         Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir.
2-         İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3-         Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4-         İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5-         Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.
6-         İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
7-         Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8-         Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” yönergesine https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir.
9-         Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir.
10-      2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
11-       İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
12-       Bu ilandaki kadrolara atamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “YÖK- GELECEK PROJESİ” nin ikinci aşaması olan öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında belirlenen “Kiritik Teknoloji Alanları” dâhilinde tahsis edilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.
13-       İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
14-       İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.11.2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ          : 04.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle)
DUYURULUR.
Profesör Kadrosuna Başvuru Dilekçesi
Doçent Kadrosuna Başvuru Dilekçesi
Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi
Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi
YÖK Formatlı Özgeçmiş 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri
 

ANABİLİM DALIUNVANADETAÇIKLAMA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1
Büyük Veri ve Veri Analitiği öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ


PROFESÖR


1
Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları
olan.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1
Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

TELEKOMÜNİKASYON

DOÇENT

1
Genişbant Teknolojileri öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda
bilimsel çalışmaları olan.

TELEKOMÜNİKASYON

DOÇENT

1
Genişbant Teknolojileri öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

ELEKTRONİK

DOÇENT

1
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

BİYOMEDİKAL

DOÇENT

1
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

FİZİKOKİMYA

DOÇENT

1
Enerji Depolama öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1
Büyük Veri ve Veri Analitiği öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

BİLGİSAYAR DONANIMI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1
Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

MEKATRONİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere,
bu alanda bilimsel çalışmaları olan.


YAPI

DR. ÖĞR. ÜYESİ


1
Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.

FİZİKOKİMYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1
Enerji Depolama öncelikli ve özellikli
alanında istihdam edilmek üzere, bu alanda bilimsel çalışmaları olan.
 

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 72 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 48 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 41 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 40 kez görüntülendi
...