Erzurum Teknik Üniversitesi Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi Alım İlanı - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
36 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.
 

Başvuru Başlangıç Tarihi:19.11.2020Sınava Giriş Tarihi:15.12.2020
Başvuru Bitiş Tarihi:03.12.2020Sonuç Açıklama Tarihi:22.12.2020
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi:10.12.2020Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:https://erzurum.edu.tr
Başvuru Şekli:Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden üniversite sorumlu değildir.


A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
B) ÖZEL ŞARTLAR
Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır
1. Adaylarda doktora eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
3. Adaylar kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
4. Bu kadrolara atamalar;
- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi, 
- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 15 inci Madde hükmü ve
- “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI
(2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır)

BirimBölümAna Bilim DalıAdetKadro DerecesiALES Puan Türüİlan Şartı
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiKontrol ve Otomasyon26SAYISALElektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik alanında doktora yapıyor olmak
İnşaat MühendisliğiYapı16SAYISALİnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Yapı alanında doktora yapıyor olmak.
Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikBiyoteknoloji16SAYISALMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak, Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) alanında doktora yapıyor olmak


KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Öğrenci Belgesi (İlgili enstitüden onaylı) 
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. Lisans Transkripti (Mezun olunan üniversiteden onaylı)
7. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)
8. Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge
12. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge
13. İlan şartında belirtilen alanda doktora eğitimi gördüğüne dair resmi onaylı belge
14. Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.
4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.
9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır. 

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 54 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 62 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 50 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 32 kez görüntülendi
...