Yeditepe Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
61 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  31.  maddesi  ile  09  Kasım  2018  tarihli,  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
 

Fakülte/ YüksekokulBölüm/Program/ Anabilim DalıKadro UnvanıKadro SayısıNitelikBaşvuru Değerlendirme ve Sınav TakvimiALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Başvuracak adayların;İlan Tarihi: 19.11.2020
Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım BölümüAraştırma Görevlisi1*Endüstri Tasarımı lisans mezunu olması,
*Endüstriyel Tasarım/Endüstri Ürünleri Tasarımı tezli yüksek Lisans programına
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi
: 03.12.2020
: 09.12.2020
: 16.12.2020
ALES 70
YDS 50
kayıtlı olması beklenmektedir.Sonuç Açıklama Tarihi: 18.12.2020
Başvuracak adayların;
* Lisans eğitimini İç Mimarlık ya da İçİlan Tarihi: 19.11.2020
Mimarlık Fakültesiİç MimarlıkAraştırma Görevlisi1Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden
birinde tamamlamış olmak ve İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi
: 03.12.2020
: 09.12.2020
: 16.12.2020
ALES 70
YDS 50
Bölümlerinden birinde tezli yüksek lisansSonuç Açıklama Tarihi: 18.12.2020
ya da doktora yapıyor olmak.
Başvuracak adayların;İlan Tarihi: 19.11.2020
Fen – Edebiyat FakültesiSosyolojiAraştırma Görevlisi1*Sosyoloji ya da Kültürel Çalışmalar tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci
olmak veya Sosyoloji doktora programlarında
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi
: 03.12.2020
: 07.12.2020
: 08.12.2020
ALES 70
YDS 50
doktora öğrencisi olarak kayıtlı olmak.Sonuç Açıklama Tarihi: 10.12.2020
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik ve Elektronik MühendisliğiAraştırma Görevlisi1Başvuracak adayların;
* Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olması,
* Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
bölümünde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olması beklenmektedir.
İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi
: 19.11.2020
: 03.12.2020
: 07.12.2020
: 10.12.2020
: 14.12.2020
ALES 70
YDS 50

Başvuru Bilgileri:
Kabul Edilecek Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.)
Sonuçların Açıklanacağı İnternet AdresiÖn değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr


Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1 - Başvuru dilekçesi,
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 3 - 1 adet fotoğraf,
4 - Özgeçmiş,
5  -  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  belgesinin  fotokopisi  veya  e-Devlet  çıktısı,  (Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Yetkili  makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7 - Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti 8 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi Önemli Notlar:
a)  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  birime  ulaşması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.        

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 58 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 39 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 45 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 52 kez görüntülendi
...