Amasya Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi Alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
41 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-ALES’ten   en   az   70   puan   almış   olmak   gerekir.   Merkezi   sınav   muafiyetinden yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  ALES  70 puan  olarak  kabul  edilir.  ALES  puan  geçerlilik  süresi  sınav  sonuç  tarihinden  itibaren  5  (beş)
yıldır.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;
-Transkriptlerde  sadece  dörtlük  not  sistemi  olması  halinde  Yükseköğretim  Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
-Transkriptlerde  sadece  beşlik  not  sistemi  olması  halinde  Yükseköğretim  Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte  hem  4‘lük  hem  100’lük  not  sistemi  olması  halinde  adayın  mezun  olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
5-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
6-Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  2547  sayılı  Kanun’un  50’nci  maddesinin  (d)  fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
7-Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca;
-06.02.2013    tarihli    Resmî    Gazete’de    yayımlanan    Lisansüstü    Eğitim    Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
-20.04.2016  tarihinden  itibaren  2017  Güz dönemine kadar  geçen  sürede azami  öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde  azami  öğrenim  sürelerinin  yeniden  başlaması  nedeniyle  2547  sayılı  Kanun’un  50/d
maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

 

 

2020 / 11-12İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufAraştırma Görevlisi51Sözel 7050Tasavvuf Anabilim Dalı alanında Doktora yapıyor olmak.
2020 / 11-13İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiAraştırma Görevlisi51Sözel 7050İslam Felsefesi alanında
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2020 / 11-14Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaFiziki CoğrafyaAraştırma Görevlisi51Sözel 7050Fiziki Coğrafya alanında Doktora yapıyor olmak.
2020 / 11-15Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıAraştırma Görevlisi51Sözel 7050Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktora yapıyor olmak.
2020 / 11-16Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaBeşeri ve Ekonomik
Coğrafya
Araştırma Görevlisi51Sözel 7050Beşeri ve Ekonomik Coğrafya alanında
doktora yapıyor olmak.
2020 / 11-17Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Havacılık YönetimiHavacılık YönetimiAraştırma Görevlisi51Eşit Ağırlık 7050Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 61 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 49 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 50 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 76 kez görüntülendi
...