Trabzon Üniversitesi 6 Doçent Alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
56 kez görüntülendi
Doçent İlanı kategorisinde (6.3k puan) tarafından

2  Kasım  2018  tarihli  ve  30583  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  "Devlet  Yükseköğretim  Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL veya YDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
4)  Üniversitemiz  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  İlkeleri  İle  İlgili  Yönerge”sine  istinaden;  doçentlik  kadrolarına  başvuranlardan doçentlik unvanını  Üniversitelerarası  Kurulca sözlü  sınava tabi tutulmadan  almış olan  adaylar,  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için  Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

B) İSTENEN BELGELER

Doçentlik Kadroları İçin;
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört ) adet taşınır bellek veya CD.

GENEL AÇIKLAMALAR
1) Adaylar, başvuru dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrın tılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir).
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı / YÖK Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
6) Güncel (başvuru döneminde alınmış olmalı) adli sicil belgesi (barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı)’de başvuru belgelerine eklenmelidir.
7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8) İstenen belgelerin onaylı olması zorunlu değildir (barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).
9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 17:00’de) biter. Süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.
11) Başvurular şahsen veya posta ile Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Fatih Kampüsü Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat / Trabzon) yapılacaktır.
12) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

D) BAŞVURU TAKVİMİ

Kadro Türüİlan TarihiSon Başvuru TarihiBaşvuru Adresi
Öğretim Üyesi06/11/202020/11/2020Trabzon Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimi. (Fatih Kampüsü Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat / TRABZON)

İlgililere ilanen duyurulur.

202010103Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
11DoçentDoçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında almış olmak ve sanal laboratuvar alanında çalışmalar yapmış olmak.
202010104Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
11DoçentYüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanını okul öncesi eğitimi alanında almış olmak.
202010105Fatih Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
11DoçentDoçentliğini Tarih Alanında almış olup, Doğu Karadeniz’in ekonomik ve sosyal durumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
202010106İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
11DoçentDoçentliğini Din Psikolojisi alanında almış olup, güncel psikolojik sorunların çözümünde din ve dindarlığın etkileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
202010107İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
11DoçentDoçentliğini İslam Tarihi alanında almış olup, Osmanlı’da dini ve kültürel hareketler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
202010108Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
11DoçentBeden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olup, fiziksel aktivite ve sosyal öz- yeterlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 62 kez görüntülendi
11, Aralık, 2020 Doçent İlanı kategorisinde Ceren Açıkgöz (6.3k puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 44 kez görüntülendi
9, Aralık, 2020 Doçent İlanı kategorisinde Bayram Kayakuş (5.9k puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 62 kez görüntülendi
19, Kasım, 2020 Doçent İlanı kategorisinde Bayram Kayakuş (5.9k puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 56 kez görüntülendi
...