İstanbul Üniversitesi 28 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak. - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
56 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından
tarafından düzenlendi

Üniversitemizin  aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  15.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  10  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin ilgili  maddeleri,  2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi  ve  09.11.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:
1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Ünvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet) 5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)
6-Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğini  gösterir  belgenin  fotokopisi  (Resmi  Kurum onaylı belge veya e-Devlet)
7-Lisans Transkript (Aslı veya Resmi Kurum onaylı belge) 8-ALES belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 10-Yabancı Dil belgesi
11-Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.11.2020
Giriş Sınav Tarihi: 27.11.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 01.12.2020

Önemli Notlar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
3. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk   başvurana   aittir.   Posta   ile   yapılacak   başvuruların   son   başvuru   tarihi   mesai   bitimine   kadar   başvuru   yapılacak   İlgili   Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.
5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7.  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8. Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar İlan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir. Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.
10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
11. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Duyurulur.
14- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e- Devlet) Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi :30.10.2020
Son Başvuru Tarihi: 13.11.2020
 

UNVANIİLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜANABİLİM DALI/PROGRAMKADRO SAYISIBAŞVURU
ŞEKLİ
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
İNTERNET ADRESİ
KADROYA BAŞVURU YERİİLAN ÖZEL ŞARTKADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASON2ŞAHSEN/ POSTAhttps://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıAnesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını almış olmak.1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI1ŞAHSEN/ POSTAhttps://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak.1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
REKTÖRLÜK1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde görevlendirilmek üzere; Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri Bölümü Lisans Mezunu olup, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış
olmak.
4
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
REKTÖRLÜK1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Grafik Tasarımı Bölümlerinden Lisans Mezunu olup, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Grafik tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans
Eğitimini tamamlamış olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASOTİK TEKNOLOJİ1ŞAHSEN/ POSTAhttps://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_Eczacılık Fakültesi Dekanlığı2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASOTİK KİMYA1ŞAHSEN/ POSTAhttps://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_Eczacılık Fakültesi Dekanlığı2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık
Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMAKOGNOZİ1ŞAHSEN/ POSTAhttps://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_Eczacılık Fakültesi Dekanlığı2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık
Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmakognozi Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
6

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 87 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 42 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 49 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 54 kez görüntülendi
...